Sözcük Türleri-Zarflar

Merhaba! Türkçe dilbilgisi dersinde, zarflar önemli bir konudur. Zarflar, fiilleri, sıfatları, diğer zarfları veya cümleleri niteleyen sözcüklerdir. Aşağıda, zarfların çeşitleri ve kullanımları hakkında genel bir konu anlatımı bulabilirsiniz:

  1. Zaman Zarfları: Bir eylebin ne zaman gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: dün, bugün, yarın, sonra, şimdi, hemen, geçen hafta gibi.
  2. Yer Zarfları: Bir eylebin nerede gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: burada, orada, evde, sokakta, okulda, işte, parkta gibi.
  3. Yön Zarfları: Bir eylebin hangi yöne doğru gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: yukarı, aşağı, sağa, sola, öne, arkaya gibi.
  4. Miktar Zarfları: Bir eylebin miktarını belirtmek için kullanılır. Örnek: çok, az, biraz, tamamen, yeterince, neredeyse gibi.
  5. Şekil Zarfları: Bir eylebin nasıl gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: hızlıca, yavaşça, sessizce, güzelce, doğruca gibi.
  6. Neden Zarfları: Bir eylebin neden gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: niçin, çünkü, dolayı, yüzünden gibi.
  7. Sıklık Zarfları: Bir eylebin ne sıklıkta gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: her zaman, bazen, nadiren, hiç, genellikle, sık sık gibi.

Zarfların kullanımı cümle içinde önemlidir. Bir zarf, hangi sözcüğü ya da kelime grubunu nitelediği açık bir şekilde belirtilmelidir. Örneğin, “hızlı koş” ile “hızlıca koş” arasındaki fark, “hızlıca” zarfının fiili nitelemesi ve “hızlı” sıfatının nitelemesi olduğudur.

Zarfların zaman, yer, miktar, şekil, neden, sıklık veya yönle ilgili olarak cümle içinde kullanımları, sözcüklerin doğru şekilde nitelemesini sağlayarak cümlede anlamı belirleyen önemli unsurlardır.

TYT sınavında zaman zaman zarflarla ilgili sorular çıkabilir. Aşağıda, geçmiş TYT sınavlarından bazı örnek sorular ve cevapları verilmiştir:

Soru 1:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarf, cümleyi sıfatı niteleyen kelimeye değil de fiili niteleyen kelimeye yönelik olarak kullanılmıştır?

A) Yavaş yavaş yürüyen yaşlı adamı geçtik. B) Sessizce uzaklaştı. C) Sağa dönünce çiçekçiyi göreceksin. D) Yakın zamanda yeni bir işe başlayacak. E) Arabayı dikkatli kullanmalısın.

Cevap: B) Sessizce uzaklaştı.

Soru 2:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarf, cümleyi nitelediği kelimeye değil de, kendisinden sonra gelecek olan kelimeye yönelik olarak kullanılmıştır?

A) Çok geçmeden yanına geldi. B) Hemen odaya girdi. C) Daha dün alışveriş yapmıştık. D) Yorulmadan çalışmaya devam ediyor. E) Genellikle ılıman bir iklimi vardır.

Cevap: D) Yorulmadan çalışmaya devam ediyor.

Soru 3:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarf, fiilin yerini almıştır?

A) Çok düşündükten sonra karar verdi. B) Kitabı dikkatle okudu. C) Yavaşça yürüdü. D) Hiç konuşmadı. E) Uzun süre bekledikten sonra geldi.

Cevap: D) Hiç konuşmadı.

Soru 4:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarf, fiili nitelememiştir?

A) Bu sabah erken kalktı. B) Güzelce yemek yedik. C) Sonra ne yaptın? D) Aşağı doğru koştu. E) Yavaşça açılan çiçekleri izledi.

Cevap: C) Sonra ne yaptın?

Soru 5:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

A) Her zaman doğru söyle. B) Bugün çok yorgunum. C) Pazartesi sabahı erken kalkacağım. D) Evde yalnız başına kalınca ürperdi. E) Yarın ne yapacağını bilemiyor.

Cevap: D) Evde yalnız başına kalınca ürperdi.

Yorum yapın