Sözcük Türleri-Zamir

Zamirler, önceden bahsedilen bir ismi veya isim grubunu yerine getiren kelimelerdir. Bu nedenle, zamirlerin doğru kullanımı, anlatımın anlaşılırlığı açısından son derece önemlidir.

Zamirler, kişi, şey veya nesne hakkında konuşurken kullanılabilirler. Kişi zamirleri, bir kişiyi ya da birkaç kişiyi belirtmek için kullanılırken, şey ve nesne zamirleri ise bir nesneyi ya da birkaç nesneyi belirtmek için kullanılır. Ayrıca, zaman ve yer zamirleri de bulunmaktadır.

Kişi zamirleri şu şekildedir:

 • Ben: Konuşan kişiyi belirtir.
 • Sen: Konuşulan kişiyi belirtir.
 • O: Erkek kişiyi ya da erkek hayvanı belirtir.
 • O: Kadın kişiyi ya da kadın hayvanı belirtir.
 • Biz: Konuşan kişinin bir grup insanla birlikte olduğunu belirtir.
 • Siz: Konuşulan kişinin bir grup insanla birlikte olduğunu belirtir.
 • Onlar: Bir grup insanı ya da hayvanı belirtir.

Örnekler:

 • Ben kitabı okudum.
 • Sen yarın sınavın var.
 • O arabayı sattı.
 • Biz sinemaya gideceğiz.
 • Siz akşam yemeği nerede yiyeceksiniz?
 • Onlar köpekleriyle parkta geziniyorlar.

Şey ve nesne zamirleri ise şunlardır:

 • Bu: Yakın zamanda bahsedilen bir nesneyi belirtir.
 • Şu: Uzak zamanda bahsedilen bir nesneyi belirtir.
 • O: Erkek nesneyi belirtir.
 • O: Kadın nesneyi belirtir.
 • Bunlar: Birden fazla nesneyi belirtir.

Örnekler:

 • Bu kalem senin mi?
 • Şu kitapta ilginç bir öykü var.
 • O telefon çok pahalı.
 • O çanta yeni mi?
 • Bunlar benim ayakkabılarım.

Zaman ve yer zamirleri şunlardır:

 • Şimdi: Bu anda belirli bir zamanı belirtir.
 • Şurada: Yakın zamanda belirli bir yeri belirtir.
 • Orada: Uzak zamanda belirli bir yeri belirtir.
 • Şimdilik: Geçici bir süre için belirli bir zamanı belirtir.
 • Şurası: Yakın zamanda belirli bir nesneyi belirtir.
 • Orası: Uzak zamanda belirli bir nesneyi belirtir.

Örnekler:

 • Şimdi sınav yapıyoruz.
 • Şurada park var, oraya gidelim.
 • Orada büyük bir kule var.
 • Şimdilik burada kalacağım.
 • Şurası çok güzel bir restoran.
 • Orası birkaç yıl önce tamir edildi.

Yorum yapın