Sözcük Türleri-Fiilimsi

Fiilimsi, Türkçe dil bilgisindeki bir isim türetme ekidir. Fiilimsiler, fiillerden türetilerek isim görevi alan sözcüklerdir. Fiilimsi, genellikle “-ma, -me” ekleri ile oluşturulur.

Fiilimsiler, çoğunlukla isim cümlelerinde, iyelik belirten eklerle birlikte kullanılırlar. Fiilimsiler, isim cümlelerinde nesne, özne veya yüklem gibi işlevler üstlenebilirler.

Örnek cümleler:

  • Yürüyüş yapmak sağlıklıdır. (Yürüyüş, yapmak fiilinden türetilen bir fiilimsidir ve cümlede nesne görevi üstlenmektedir.)
  • Bu konuda bilgi sahibi olmak önemlidir. (Olmak fiilinden türetilen bilgi sahibi olmak fiilimsisi, cümlede nesne görevi üstlenmektedir.)
  • Onun gülüşü göz kamaştırıcıdır. (Gülüş, gül- fiilinden türetilen bir fiilimsidir ve cümlede özne görevi üstlenmektedir.)
  • İstanbul’a gitmek istiyorum. (Gitmek fiilinden türetilen gitmek fiilimsisi, cümlede yüklem görevi üstlenmektedir.)

Fiilimsiler, fiilin diğer çekimlerinden bağımsız olarak kullanılabilirler. Fiilimsilerin çoğu, isimlere benzer şekilde çoğul ve belirtili-belirtisiz hallerde kullanılabilir. Ancak bazı fiilimsiler, isimlerle aynı şekilde kullanılamazlar veya anlamsal farklılıklar gösterirler.

Örnekler:

  • Kitap okumak benim hobimdir. (Okumak fiilimsisi, isim cümlesinde kullanılmıştır.)
  • Ders çalışmak zordur. (Çalışmak fiilimsisi, isim cümlesinde kullanılmıştır.)
  • Ekmek almak için markete gittim. (Almak fiilimsisi, cümlede yüklem görevi üstlenmektedir.)
  • Yürüyüş yapmak isteyenler toplansın. (Yapmak fiilimsisi, cümlede nesne görevi üstlenmektedir.)

Yorum yapın