Ortaokul

Müfredata Uygun Güncel Ders Notları

Ortaokul Ders Konuları

5.Sınıf Konuları

Öğrencilerin 5.sınıfta göreceği dersler şunlardır;Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

   • 5.Sınıf Türkçe Konuları ve Müfredatı

    • 5.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

     • 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı

      • 5.Sınıf İngilizce Konuları ve Müfredatı

       • 5.Sınıf Fen Bilimleri Konuları ve Müfredatı

        • 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Müfredatı

       6.Sınıf Konuları

       Öğrencilerin 6.sınıfta göreceği dersler; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

         • 6.Sınıf Türkçe Konuları ve Müfredatı

          • 6.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

           • 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı

            • 6.Sınıf Fen Bilimleri Konuları ve Müfredatı

             • 6.Sınıf İngilizce Konuları ve Müfredatı

              • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Müfredatı

             7.Sınıf Konuları

               • 7.Sınıf Türkçe Konuları ve Müfredatı

                • 7.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

                 • 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı

                  • 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Konuları ve Müfredatı

                   • 7.Sınıf İngilizce Konuları ve Müfredatı

                    • 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Müfredatı

                   8.Sınıf Konuları

                     • 8.Sınıf Türkçe Konuları ve Müfredatı

                      • 8.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

                       • 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Konuları ve Müfredatı

                        • 8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Müfredatı

                         • 8.Sınıf İngilizce Konuları ve Müfredatı

                          • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Müfredatı

                         Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 ,6 ,7, 8 sınıflar için hazırladığı ortaokul ders konuları ve müfredatı yukarıda verilmiştir.

                         5.sınıf Konuları ve Müfredatı 

                         Türkçe:

                         • Ses Bilgisi
                         • Yazım Kuralları
                         • Noktalama İşaretleri
                         • Anlatım Bozuklukları
                         • Sözcük Türleri
                         • Cümle Türleri
                         • Anlam Bilgisi
                         • Paragraf ve Metin Çalışmaları
                         • Okuduğunu Anlama ve Yorumlama

                         Matematik:

                         • Sayılar
                         • Basit İşlemler
                         • Bölme İşlemi
                         • Kesirler
                         • Ondalık Kesirler
                         • Geometri
                         • Veri Analizi
                         • Oran ve Orantı
                         • Cebirsel İfadeler
                         • Denklemler

                         Sosyal Bilgiler:

                         • İnsan Hakları ve Demokrasi
                         • Ülkemizin Coğrafi Konumu ve Özellikleri
                         • Dünya ve Türkiye Tarihi
                         • Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve İlkeleri
                         • Osmanlı Devleti ve İslam Medeniyeti
                         • Toplumsal ve Kültürel Değerlerimiz

                         Fen Bilimleri:

                         • Madde ve Değişim
                         • Isı ve Sıcaklık
                         • Basınç
                         • Elektrik ve Manyetizma
                         • Canlıların Özellikleri
                         • Bitkilerin ve Hayvanların Özellikleri
                         • Ekosistem ve İklim

                         İngilizce:

                         • Temel Kelimeler ve İfadeler
                         • Kendini Tanıtma
                         • Günlük Yaşamda Kullanılan İfadeler
                         • Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma Pratikleri
                         • Temel Dilbilgisi Kuralları ve Yapıları

                         Beden Eğitimi:

                         • Temel Spor Kuralları ve Teknikleri
                         • Koordinasyon ve Esneklik Egzersizleri
                         • Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
                         • Beden Eğitimi Oyunları ve Aktiviteleri

                         Görsel Sanatlar:

                         • Temel Resim Teknikleri
                         • Temel El Sanatları
                         • Temel Müzik Bilgisi
                         • Kültürel Etkinlikler ve Sergiler

                         Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:

                         • İslam Dininin Temel İnanç Esasları
                         • Namaz, Oruç, Hac ve Zekat
                         • Peygamberler Tarihi
                         • İslam Ahlakı ve İnsan İlişkileri
                         • Dini Bayramlar ve Önemi.

                         6.sınıf Konuları ve Müfredatı

                         1. Türkçe:
                         • Okuma
                         • Yazma
                         • Dil Bilgisi
                         • Sözcükte Anlam
                         • Cümlede Anlam
                         • Anlatım Biçimleri
                         1. Matematik:
                         • Sayı Sistemi
                         • Temel Matematiksel İşlemler
                         • Cebir
                         • Geometri
                         • Veri Analizi
                         • Fonksiyonlar
                         • Trigonometri
                         1. Fen Bilimleri:
                         • Canlıların Ortak Özellikleri
                         • Hücreler ve Özellikleri
                         • İnsan Vücudu ve Sağlığı
                         • Madde ve Özellikleri
                         • Basit Makineler
                         • Isı ve Sıcaklık
                         • Elektrik ve Manyetizma
                         1. Sosyal Bilgiler:
                         • Coğrafya: Dünya’nın Şekli, Harita Bilgisi, İklimler ve Bitki Örtüsü, Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
                         • Tarih: Tarih Öncesi Dönemler, İlk Uygarlıklar, Türk-İslam Devletleri, Osmanlı Devleti
                         • Vatandaşlık ve Demokrasi
                         1. İngilizce:
                         • Kelime Bilgisi
                         • Dil Bilgisi
                         • Okuma
                         • Konuşma
                         • Yazma
                         • Dinleme
                         1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:
                         • İslam’ın Temel Kavramları ve İbadetleri
                         • Peygamberimizin Hayatı ve Temel İslam İlkeleri
                         • İslam ve Bilim
                         • Dini Bayramlar
                         • Ahlaki Değerler
                         1. Görsel Sanatlar:
                         • Temel Sanat Bilgisi
                         • Resim ve Boyama Teknikleri
                         • Görsel Algı ve İfade
                         1. Beden Eğitimi ve Spor:
                         • Beden Eğitimi
                         • Spor Oyunları
                         • Atletizm
                         • Jimnastik

                         Bu konular, Türkiye’deki 6. sınıf öğrencilerinin okudukları bütün derslerin güncel müfredatını kapsar. Ancak müfredat zaman zaman güncellenebilir, bu nedenle öğrencilerin kendi okudukları müfredatı takip etmeleri önemlidir.

                         7.Sınıf Konuları ve Müfredatı 

                         1. Türkçe

                          • Anlatma ve Anlatım Türleri
                          • Yazma Becerileri
                          • Sözcük Türleri ve Cümle Bilgisi
                          • Yazılı Anlatım Kuralları
                          • Okuma ve Anlama Becerileri
                         2. Matematik

                          • Sayılar ve İşlemler
                          • Geometri
                          • Kesirler
                          • Oranlar ve Yüzdeler
                          • Veri Analizi
                         3. Fen Bilimleri

                          • Canlılar ve Yaşam
                          • Madde ve Değişim
                          • Isı ve Sıcaklık
                          • Basit Elektrik Devreleri
                          • Dünya ve Evren
                         4. Sosyal Bilgiler

                          • Türkiye Coğrafyası
                          • Osmanlı İmparatorluğu
                          • Türk İslam Devletleri
                          • İnsan Hakları ve Demokrasi
                          • Ekonomi ve Tüketim
                         5. İngilizce

                          • Temel Dilbilgisi Kuralları
                          • Kelime Bilgisi
                          • Okuma ve Anlama Becerileri
                          • Konuşma ve Yazma Pratikleri
                         6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

                          • İslam Dini ve İbadetler
                          • Kuran-ı Kerim ve Hadisler
                          • Hz. Muhammed ve Sahabeler
                          • Ahlaki Değerler

                         Bu konu başlıkları genel olarak 7. sınıf Türkiye müfredatında yer alan derslerin ana hatlarını yansıtmaktadır. Ancak güncel müfredat değişiklikleri ve özel ders programları bölgesel farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, doğrulama amacıyla yerel ilgili kaynakları (Milli Eğitim Bakanlığı veya okul müfredatları) kontrol etmeniz önemlidir.

                         8.Sınıf Konuları ve Müfredatı

                         8.sınıf matematik konuları

                         1.Ünite

                         2.Ünite

                         3.Ünite

                         • Basit Olayların Olma Olasılığı
                         • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

                          

                         2.Dönem

                         4.Ünite

                         • Doğrusal Denklemler
                         • Eşitsizlikler

                         5.Ünite

                         • Üçgenler
                         • Eşlik Benzerlik

                         6.Ünite

                         • Dönüşüm Geometrisi
                         • Geometrik Cisimler

                         LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ‘nde başlıca sorumlu olduğunuz konular yukarıda verilmiştir.