Önerme Konu anlatımı

Mantık-Önerme konu anlatımı

Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme adı verilir. Önermeler p,q,r,s ,t ….. gibi küçük harflerle gösterilir.Bir önermenin doğru ya da yanlış olması , bu önermenin doğruluk değeri ile ilgilidir.Önerme doğru hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri D ya da 1; yanlış hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri Y ya da 0 ile gösterilir.

Soru , istek , emir , hayret , ünlem , görecelik gibi anlamlar içeren ifadeler bir önerme değildir.

n tane farklı önermenin 2n tane doğruluk durumu vardır.

önerme konu anlatımı
9.sınıf mantık önerme

9.Sınıf Matematik Konuları

Yorum yapın