Makine Elemanları

Makine Elemanları Ders Notları

Dinamik Yükler Altındaki Makine Elemanlarının Boyutlandırılması

Bu sitede paylaşılan notlar sadece tanıtım-inceleme amaçlıdır.Lütfen kitabı satın alınız.

Makinalar enerji üretebilen ,dönüştürülebilen veya iletilebilen , enerji kullanarak yararlı iş yapabilen ”teknik sistemler”dir.Toplumun çok çeşitli ihtiyaçlarını yanıt verebilmek için tasarlanır ve imal edilirler.Makinalar insan gücünün yetmediği ,hızının erişemediği ,sezgisinin yetersiz kaldığı alanlarda kullanılmak suretiyle , doğal olayları kontrol etme ve doğal olaylardan yararlanma konusunda insanın yetenek sınırlarına olağanüstü boyutlar kazandırırlar.

Bu kitap tanıtım amaçlı paylaşılmıştır ticari amaçla ya da çoğaltılıp satılması yasaktır.

Makina elemanları ders notları Geçmiş yıllarda makinaları kuvvet makinaları ve iş makinaları diye iki sınıfa ayırmak adetti.Kuvvet makinaları enerji üreten ,güç üreten makinalara verilen isimdi .Genel anlamda motor adı verilen bu makinalar kimyasal ,ısı ,elektrik,hidrolik,pnömatik gibi enerji türlerini mekanik enerjiye dönüştüren teknik sistemlerdir.

Boyutlandırma

Her makina elemanının makina bütünü içinde kendine düşen görevi eksiksiz ve emniyetli şekilde yerine getirebilmesi için uygun bir malzemeden yapılmış olması görevin gerektirdiği biçim ve boyutlara sahip olması gerekir.Makina elemanları derslerinde boyutlandırma kavramı , bir elemanın görevini yaparken karşılaşabileceği her türlü zorlanmalara karşı görevini emniyetle sürdürebilmesi için gereken şekil ,biçim ve boyutların belirlenmesidir.Boyutlandırma aslında bir tasarım işlemi olup mühendisin temel uğraş alanlarından biridir.Bu mühendislik bilgi ve becerisinin somut bir probleme uygulanışıdır.

Eşdeğer Gerilmenin Belirlenmesi

Bir makina elemanı makina bütünü içindeki yerini alıp kendisinden beklenen görevi yerine getirirken çeşitli dış kuvvet ve momentlerin etkisi altında zorlanmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmişti.Makinadan istenen toplam işlevin aksamadan yerine getirilebilmesi,makinayı oluşturan her elemanın görevini emniyetle sürdürebilmesine bağlıdır.Bunu garanti altına almak mühendisin temel görevlerinden biridir.

makine mühendisliği ders  notları; makine elemanları pdf
gerilme

Her şeyden önce tasarımı yapılan söz konusu makina elemanı karşılaşacağı dış kuvvetlere karşı herhangi bir hasara uğramadan direnerek görevini emniyetle sürdürebilecek mi? şeklindeki soruya net bir cevap verilebilmelidir.Bu soruya yanıt verebilmek için önce o elemanın en zayıf kesitine gelebilecek en büyük ve en etkili gerilmelenin belirlenmesi , böylece en çok ne kadar zorlanacağının ortaya konması daha sonra da o elemanın yapıldığı malzeme ve geometrik özellikeri itibariyle emniyetle dayanabileceği gerilme sınırlarının belirlenmesidir.

Telif hakkı sorunları için dersnotlarim3481@gmail.com adresine mail atınız.

Yorum yapın