Yazım Kuralları

5.Sınıf Yazım Kuralları

Yazım Kuralları ve Örnekler:

Yazım kuralları, dilin düzgün ve anlaşılır bir şekilde yazılmasını sağlar. Türkçe yazım kuralları çeşitli alanlarda kullanılır ve doğru yazım, iletişimimizin anlaşılır ve etkili olmasını sağlar. İşte 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmesi gereken bazı temel yazım kuralları ve bu kurallara uygun örnekler:

1. Büyük Harf Kullanımı:

 • Cümlelerin başında büyük harf kullanılır. Örnek: Ankara’ya gitmek istiyorum.
 • İsimler, soyadları, şehir ve ülke adları büyük harfle başlar. Örnek: Mehmet, İstanbul, Türkiye.

2. Noktalama İşaretleri:

 • Cümleler nokta ile biter. Örnek: Bugün hava çok güzel.
 • Soru cümleleri soru işareti ile biter. Örnek: Ne zaman geleceksin?
 • Ünlem cümleleri ünlem işareti ile biter. Örnek: Çok heyecanlıyım!
 • Virgül, cümlenin içinde ayrılmış öğeleri ayırmak için kullanılır. Örnek: Kitap, defter, kalem alacağım.

3. Sessiz Harf Düşmesi ve Ek Getirme:

 • Sessiz harf düşmesi, kelimenin sonundaki sessiz harfin ek alırken düşmesi anlamına gelir. Örnek: Araba (araba-yı).
 • Ek getirme, kelimenin sonuna ek getirilerek yeni bir kelime oluşturulmasını ifade eder. Örnek: Kapı (kapı-da).

4. Ünlü Daralması ve Genişlemesi:

 • Ünlü daralması, ünlü harf “i” veya “ü” ile biten bir kelimenin sonuna “-ki” eki getirilerek oluşur. Örnek: Geliyorum (gel-iyorum).
 • Ünlü genişlemesi, ünlü harf “e” ile biten bir kelimenin sonuna “-de” eki getirilerek oluşur. Örnek: Geldim (gel-dim).

5. Büyük Ünlü Uyumu ve Küçük Ünlü Uyumu:

 • Büyük ünlü uyumu, kelimenin başındaki ünlü harfin “a, e, ı, i, o, ö, u, ü” ünlülerinden biriyle başladığı durumları kapsar. Örnek: Evde, içimde.
 • Küçük ünlü uyumu, kelimenin başındaki ünlü harfin “o, ö, u, ü” ünlülerinden biriyle başladığı durumları kapsar. Örnek: Kışta, suda.

Yazım kuralları, doğru ve anlaşılır bir dil kullanmanın temelini oluşturur. Bu kuralları öğrenmek, öğrencilere yazılı ifadelerini geliştirmelerine ve iletişimlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.

Ses Bilgisi

5.Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı

1. Ünlü ve Ünsüz Sesler:

 • Ünlü Sesler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü gibi seslerdir. Örnek: elma, kitap, güneş.
 • Ünsüz Sesler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z gibi seslerdir. Örnek: balık, çanta, kalem.

2. Hece Yapısı:

 • Hece Tanımı: Bir kelimenin veya sözcüğün içindeki sesli harf veya sesli harflerle, onun etrafındaki ünsüz harf veya harfler birleşerek oluşturduğu birimdir. Örnek: el-ma, ta-vuk.
 • Hece Sayısı: Kelimenin kaç heceden oluştuğunu gösterir. Örnek: kitap (2 heceli), araba (3 heceli).

3. Büyük Ünlü Uyumu ve Küçük Ünlü Uyumu:

 • Büyük Ünlü Uyumu: Ünlü harflerin a, e, ı, i ünlülerinden biriyle başladığı kelimelerde, ek alırken uygun ünlüyü alır. Örnek: evde, içimde, okula.
 • Küçük Ünlü Uyumu: Ünlü harflerin o, ö, u, ü ünlülerinden biriyle başladığı kelimelerde, ek alırken uygun ünlüyü alır. Örnek: kıyıda, suda, özdeş.

4. Ünlü Daralması ve Genişlemesi:

 • Ünlü Daralması: Ünlü harf i veya ü ile biten bir kelimeye -ki eki geldiğinde ünlü daralması olur. Örnek: biliyorum (bil-iyorum).
 • Ünlü Genişlemesi: Ünlü harf e ile biten bir kelimeye -de eki geldiğinde ünlü genişlemesi olur. Örnek: günde (gün-de).

5. Sessiz Harf Değişiklikleri:

 • Sessiz Harf Düşmesi: Kelimelerin sonundaki sessiz harfler, ek alırken düşebilir. Örnek: otobüs (otobüs-ü).
 • Ek Getirme: Bazı kelimeler ek aldığında, yeni ek getirilir. Örnek: yolcu (yolcu-lar).

Bu örnekler, 5. sınıf ses bilgisi konusunun bazı temel kavramlarını ve kurallarını açıklamak için kullanılabilir. Bu kuralların ve örneklerin öğrencilerin dil bilgisi ve yazım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağını umarım.

Ces Test

Ces Test Questions and Answers Pdf

CES 4.1 & 5 Seagull soru ve cevapları

CES (Mürettebat Değerlendirme Sistemi) testi 1995 yılında Norveçliler tarafından geliştirildi ve ilk çevrimiçi versiyonu 2010 yılında kullanıma sunuldu. Görev veritabanı, çoktan seçmeli yanıtlara sahip 6.500 sorudan oluşuyor. Test, farklı kademelerdeki denizcilerin bilgilerini değerlendirmek için uygundur. Yabancı bir gemide çalışmak isteyenler için CES’i geçmek, en az bilinen Marlins sınavı kadar önemli. 

CES dünyanın en popüler testlerinden biri; Marlins’ten sonra ikinci sırada yer alıyor. Burada ayrıca dilbilgisini kontrol etme, İngilizceyi kulaktan anlama ve özel denizcilik terminolojisi bilgisine yönelik görevler bulacaksınız. Birçoğu, karmaşıklık açısından CES’in Marlins’ten biraz daha üstün olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, sınava giren kişinin maksimum mesleki bilgi ve yüksek düzeyde İngilizce göstermesi gerekecektir.

CES sistemi, mürettebatın bilgilerini değerlendirmek için vazgeçilmez bir araç olan STCW’nin tüm bölümlerini kapsar. Ana özelliklerden biri genişletilmiş rastgeleleştirmedir, bu da soruların tekrarlanmaması anlamına gelir. CES dünya çapında 350’den fazla şirket tarafından kullanılıyor. Sistem düzenli olarak güncellenmektedir, bu nedenle üzerinde çalıştığınız testin sürümüne aşina olmanız önemlidir.

İstenilen dil bilgisi seviyesi Pre-Intermediate’den düşük değildir, Intermediate seviye ve üstü ile testi geçmek çok daha kolay olacaktır. İyi düzeyde İngilizcenin yanı sıra meslekte yeterlilik de zorunludur.

Akıllı telefonunuz için CES uygulaması, görevlerin formatını önceden öğrenmenize yardımcı olacaktır – bu simülatör, yeteneklerinizi ölçülü bir şekilde değerlendirmenize ve bilgi boşluklarına odaklanarak sınava hazırlığınızı doğru bir şekilde planlamanıza olanak tanır.

Yetkili bir uzman olsanız bile, yetersiz İngilizce bilginiz nedeniyle hayal kırıklığına uğrayabileceğinizi unutmayın; sorunun ifade şekli konusunda kafanız karışacaktır. Bu yüzden gerçekten ihtiyacınız varsa dil kurslarını ihmal etmeyin.

CES testinin özelliği nedir?

 • Birincisi, çok daha fazla zaman alıyor; siz görevleri 3-6 saatte tamamlamanız gerekiyor, Marlins ise 60 dakika sürüyor. Tüm yanıtlarınız kaydedilir ve belirli bir süre sonra hiçbir hatayı düzeltemezsiniz. Bu nedenle son derece dikkatli olmanız ve her görevi doğru şekilde tamamlamaya konsantre olmanız gerekir.
 • CES öncelikle mesleki bilgi ve becerilerinizi değerlendirir. Marlins’in İngilizce seviyesinin iyi olması nedeniyle kazanma şansı daha yüksek. Burada, profesyonel alandaki bilgi derinliği sıkı bir şekilde kontrol edilir, bu nedenle teoriyi hatırlayarak teste dikkatli ve kapsamlı bir şekilde hazırlanmanız gerekecektir.
 • CES test sınavını oluşturan sorular uzmanlığınız ve üzerinde çalışacağınız gemi tipi ile doğrudan ilgilidir.

Birkaç test türü vardır:

 • – STCW testi
 • – Ayrıntılı Test
 • – Şirkete Özel (doğrudan nakliye şirketi tarafından belirlenen test, benzersiz bir görev dizisidir)
 • – Kargo Elleçleme ve İstifleme
 • – Yemek servisi
 • – Geminin işleyişinin kontrol edilmesi ve gemideki kişilerin bakımı
 • – Elektrik, elektronik ve kontrol mühendisliği
 • – Bayrak Devleti Testi
 • – Bakım ve onarım
 • – Deniz Mühendisliği
 • – Denizcilik İngilizcesi (profillendirilmiş İngilizce dil becerilerinin değerlendirilmesi)
 • – Navigasyon
 • – Radyo İletişimi GMDSS

Genel olarak testi geçmek çok kolaydır; herhangi bir ek yazılım gerektirmez, hazır olduğunuz anda istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde girebilirsiniz.

Ve birçok kişi CES’i denizciler için en zor sınav olarak görse de, CES sertifikası niteliklerinizi doğrular ve deneyiminize yadsınamaz bir artıdır. Sertifika, IMO Kararı, SOLAS, MARPOL Annex VI, STCW ‘2010, GMDSS düzenlemelerine uygundur. Gördüğünüz gibi elinizde böyle bir sertifikaya sahip olmanın avantajını tartışmak zor.

CES_4_1_and_5_Seagull_AS_QUESTIONS_and_C

Sözcük Türleri-Fiilimsi

Fiilimsi, Türkçe dil bilgisindeki bir isim türetme ekidir. Fiilimsiler, fiillerden türetilerek isim görevi alan sözcüklerdir. Fiilimsi, genellikle “-ma, -me” ekleri ile oluşturulur.

Fiilimsiler, çoğunlukla isim cümlelerinde, iyelik belirten eklerle birlikte kullanılırlar. Fiilimsiler, isim cümlelerinde nesne, özne veya yüklem gibi işlevler üstlenebilirler.

Örnek cümleler:

 • Yürüyüş yapmak sağlıklıdır. (Yürüyüş, yapmak fiilinden türetilen bir fiilimsidir ve cümlede nesne görevi üstlenmektedir.)
 • Bu konuda bilgi sahibi olmak önemlidir. (Olmak fiilinden türetilen bilgi sahibi olmak fiilimsisi, cümlede nesne görevi üstlenmektedir.)
 • Onun gülüşü göz kamaştırıcıdır. (Gülüş, gül- fiilinden türetilen bir fiilimsidir ve cümlede özne görevi üstlenmektedir.)
 • İstanbul’a gitmek istiyorum. (Gitmek fiilinden türetilen gitmek fiilimsisi, cümlede yüklem görevi üstlenmektedir.)

Fiilimsiler, fiilin diğer çekimlerinden bağımsız olarak kullanılabilirler. Fiilimsilerin çoğu, isimlere benzer şekilde çoğul ve belirtili-belirtisiz hallerde kullanılabilir. Ancak bazı fiilimsiler, isimlerle aynı şekilde kullanılamazlar veya anlamsal farklılıklar gösterirler.

Örnekler:

 • Kitap okumak benim hobimdir. (Okumak fiilimsisi, isim cümlesinde kullanılmıştır.)
 • Ders çalışmak zordur. (Çalışmak fiilimsisi, isim cümlesinde kullanılmıştır.)
 • Ekmek almak için markete gittim. (Almak fiilimsisi, cümlede yüklem görevi üstlenmektedir.)
 • Yürüyüş yapmak isteyenler toplansın. (Yapmak fiilimsisi, cümlede nesne görevi üstlenmektedir.)

Bileşik Önerme

İki veya daha fazla önermenin “ve” , “veya”,”ya da”,”ise”,”ancak ve ancak” bağlaçlarından en az biri ile birbirine bağlanmasıyla oluşturulan yeni önermelere bileşik önermeler denir.

1.”ve” Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler

p ile q önermelerinin “ve” bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye “p ve q” bileşik önermesi denir ve p∧q şeklinde gösterilir. p∧q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir.p∧q bileşik önermesinin doğruluk değeri, p ve q önermelerinin her ikisinin de doğru olması durumunda doğru , diğer durumlarda yanlış olur.

Örnek

p:”3+6=9″

q:”9 asal sayıdır.” önermeleri için p∧q önermesini yazıp doğruluk değerini bulalım.

Çözüm

p∧q : “3+6=9 ve 9 asal sayıdır.”şeklinde yazılır.

p≡1 ve q≡0 olduğundan p∧q≡1∧0≡0 olur.

2.”veya” Bağlacı İle Kurulan Bileşik Önermeler

p ve q önermelerinin “veya”bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye “p veya q” bileşik önermesi denir ve p ∨ q şeklinde gösterilir.p ∨q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir.

3.”ya da” Bağlacı İle Oluşan Bileşik Önermeler

p ile q önermelerinin “ya da” bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye “p ya da q” bileşik önermesi denir.

Mantık ünitesi Önerme konusunu görüntüle

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 208

Eksen Yayınları 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı

9.Sınıf matematik ders kitabı cevapları sayfa 208 ünite değerlendirme sorularının açıklamalı çözümleri yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Matematik konularından denklemler ve eşitsizlikler ünitesinin önemli soru kalıpları Eksen yayınları MEB ders kitabı soru çözümleri.

matematik ders kitabı cevapları çözümleri 9.sınıf
denklem ve eşitsizlikler ünite değerlendirme çözümleri

 

9.Sınıf matematik konularının tamamı

9.sınıf matematik ders kitabı cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206

eksen yayınları 9.sınıf matematik ders kitabı

Eksen Yayıncılık MEB 9.Sınıf matematik ders kitabı cevapları sayfa 206 ünite sonu alıştırma çözümleri

Bir aracın V km/sa hızla t saatte aldığı yol x km olmak üzere x=V.t ile hesaplanır.

eksen yayınları matematik ders kitabı cevapları
eksen yayınları 9 sınıf matematik ders kitabı sayfa 206,207 çözümleri

9.sınıf matematik ders kitabı cevaplarının tamamı