Bileşik Önerme

İki veya daha fazla önermenin “ve” , “veya”,”ya da”,”ise”,”ancak ve ancak” bağlaçlarından en az biri ile birbirine bağlanmasıyla oluşturulan yeni önermelere bileşik önermeler denir.

1.”ve” Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler

p ile q önermelerinin “ve” bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye “p ve q” bileşik önermesi denir ve p∧q şeklinde gösterilir. p∧q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir.p∧q bileşik önermesinin doğruluk değeri, p ve q önermelerinin her ikisinin de doğru olması durumunda doğru , diğer durumlarda yanlış olur.

Örnek

p:”3+6=9″

q:”9 asal sayıdır.” önermeleri için p∧q önermesini yazıp doğruluk değerini bulalım.

Çözüm

p∧q : “3+6=9 ve 9 asal sayıdır.”şeklinde yazılır.

p≡1 ve q≡0 olduğundan p∧q≡1∧0≡0 olur.

2.”veya” Bağlacı İle Kurulan Bileşik Önermeler

p ve q önermelerinin “veya”bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye “p veya q” bileşik önermesi denir ve p ∨ q şeklinde gösterilir.p ∨q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir.

3.”ya da” Bağlacı İle Oluşan Bileşik Önermeler

p ile q önermelerinin “ya da” bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye “p ya da q” bileşik önermesi denir.

Mantık ünitesi Önerme konusunu görüntüle

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 208

Eksen Yayınları 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı

9.Sınıf matematik ders kitabı cevapları sayfa 208 ünite değerlendirme sorularının açıklamalı çözümleri yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Matematik konularından denklemler ve eşitsizlikler ünitesinin önemli soru kalıpları Eksen yayınları MEB ders kitabı soru çözümleri.

matematik ders kitabı cevapları çözümleri 9.sınıf
denklem ve eşitsizlikler ünite değerlendirme çözümleri

 

9.Sınıf matematik konularının tamamı

9.sınıf matematik ders kitabı cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206

eksen yayınları 9.sınıf matematik ders kitabı

Eksen Yayıncılık MEB 9.Sınıf matematik ders kitabı cevapları sayfa 206 ünite sonu alıştırma çözümleri

Bir aracın V km/sa hızla t saatte aldığı yol x km olmak üzere x=V.t ile hesaplanır.

eksen yayınları matematik ders kitabı cevapları
eksen yayınları 9 sınıf matematik ders kitabı sayfa 206,207 çözümleri

9.sınıf matematik ders kitabı cevaplarının tamamı

Önerme Konu anlatımı

Mantık-Önerme konu anlatımı

Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme adı verilir. Önermeler p,q,r,s ,t ….. gibi küçük harflerle gösterilir.Bir önermenin doğru ya da yanlış olması , bu önermenin doğruluk değeri ile ilgilidir.Önerme doğru hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri D ya da 1; yanlış hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri Y ya da 0 ile gösterilir.

Soru , istek , emir , hayret , ünlem , görecelik gibi anlamlar içeren ifadeler bir önerme değildir.

n tane farklı önermenin 2n tane doğruluk durumu vardır.

önerme konu anlatımı
9.sınıf mantık önerme

9.Sınıf Matematik Konuları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 204

9.Sınıf matematik ders kitabı cevapları sayfa 204

Eksen Yayınları 9.Sınıf Matematik Ders kitabı 3.ünite denklemler ve eşitsizlikler alıştırmalar bölümünün çözümleri.

meb eksen yayınları 9.sınıf matematik ders kitabı cevapları sayfa 204 çözümleri
9.sınıf matematik ders kitabı cevapları sayfa 204 çözümleri

Durgun sudaki hızı 30 km/sa olan bir motor akıntı hızı 5km/sa olan nehirde akıntıya karşı belli bir mesafe gitmiş , aynı yoldan geri dönerek başladığı noktaya varmıştır.

Yolculuk 6 saat sürdüğüne göre motorun aldığı toplam yolu bulunuz.

Çözüm

Motor akıntıya karşı yol alırken saatteki hızı 30-5 = 25 km ve akıntıyla aynı yönde yol alırken saatteki hızı 30+5 =35 olur. Motor t saatte giderse (6-t)saatte döner.Motorun giderken aldığı yol ile dönerken aldığı yol aynı oldugundan

25t=35(6-t),=25t=210-35t=,60t=210 , t=3.5 saattir.Motorun aldığı yol 2.25.t=50.3,5=175 km bulunur.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181-200

Eksen Yayınları 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı

9.sınıf matematik ders kitabı cevapları sayfa 181 ve 204 arasındaki soruların cevapları

9.sınıf matematik ders kitabı eksen yayınları 3.ünite problemler sayfa 181-204 arasındaki soruların çözümleri
9.sınıf matematik ders kitabı cevapları sayfa 181-200

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Çözümlerinin tamamı

Denklem ve Eşitsizlikler ile ilgili problemler

  • Problem çözmede kavrama ve anlama önemlidir.
  • Problemlerin çözümünde matematiksel ifadeleri kullanabilmek için cebirsel ifadelerden faydalanılabilir.
  • Problem çözme bireylere araştırma, çözüm üretme , düşünme niteliklerini kazandırır.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178

Eksen Yayınları 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı

9.Sınıf Matematik ders kitabı cevapları sayfa 178 çözümlerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Oran ve Orantı konusu ile ilgili uygulama örnekleri

matematik denklemler ve eşitsizlikler ünitesi oran ve orantı konularının alıştırmalar bölümünün çözümleri,

Bilgi Kutusu

  • Altın oran doğada birçok canlı ve cansız varlığın yapısında bulunan özel bir orandır.Bu oran 1,6180339887… şeklindedir.
  • Altın oran deniz kabuklarında , insan vücudunda ,kar kristallerinde , kozalaklarda , ağaç dallarında , ay çekirdeğinde ,DNA’nın yapısında vs görülür.
  • Altın oran eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş , mimaride ve sanatta kullanılmıştır.