Ehliyet Sınav Soruları 2023

Ehliyet Ders Notları

1.Ehliyet Sınav Soruları

1.a) Ehliyet çıkmış sınav soruları

Güncel Çıkmış Sorular

[Ehliyet]
1)• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır. • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzak laştırılarak soluk yolu açılır. • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

[Ehliyet]
2) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

[Ehliyet]
3) Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

[Ehliyet]
4)Bayılma durumunda aşağıdaki sistemler den hangisinin faaliyeti durur?

[Ehliyet]
5) Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

[Ehliyet]
6)Kalp durmasına kısa süre içerisinde müda hale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

[Ehliyet]
7. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunma sına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

[Ehliyet]
8. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam par çası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

[Ehliyet]
9. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

[Ehliyet]
10. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

[Ehliyet]
11. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın önce likli amaçlarındandır?

[Ehliyet]
12. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

[Ehliyet]
13. Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

[Ehliyet]
14. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

[Ehliyet]
15. Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

[Ehliyet]
16. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

[Ehliyet]
17. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

[Ehliyet]
18. Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücüleri- nin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda- kilerden hangisi yazılmalıdır?

[Ehliyet]
19. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

[Ehliyet]
20. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağın- dan direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

[Ehliyet]
21. Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakiler- den hangisi yerleştirilmelidir?

22. "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

[Ehliyet]
23. Trafik görevlisinin, gecele- yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

[Ehliyet]
24. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

[Ehliyet]
25. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

[Ehliyet]
27. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

[Ehliyet]
26. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

[Ehliyet]
28. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

[Ehliyet]
29. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

[Ehliyet]
30. Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılması- na müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

[Ehliyet]
31. I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

[Ehliyet]
32. Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

[Ehliyet]
33. Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

[Ehliyet]
34. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün kar- şılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

[Ehliyet]
35. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

[Ehliyet]
36.Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

[Ehliyet]
37. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

[Ehliyet]
38. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

[Ehliyet]
39. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

[Ehliyet]
40. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

[Ehliyet]
41. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

[Ehliyet]
42. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdaki- lerden hangisinin yapılması zorunludur?

[Ehliyet]
43. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

[Ehliyet]
44. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

[Ehliyet]
45. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

[Ehliyet]
46. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

[Ehliyet]
47. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı se- sin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

[Ehliyet]
48. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

[Ehliyet]
49. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

[Ehliyet]
50. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulu- nan şekildeki uyarı lamba- sının yanıyor olması neyi bildirir?

Cevaplarınızı Kontrol Ediniz

 • Yeni müfredata uygun dosyayı indirip görüntüleyin.Sorular yakın zamanda test olarak da sitemize eklenecektir.

 

Ehliyet sınav konuları;teorik sınavda sorular Temelde 4 konudan gelir.Bu konular:

 • Trafik Kuralları ve Çevre Bilgisi
 • İlk yardım
 • Motor ve Araç Tekniği
 • Trafik Adabı

 

b)İlk Yardım-Ehliyet Ders Notları

İlk yardım: ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda ; kişinin hayatını korumak , sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkanlarla yapılan hızlı ve etkili müdahelelerdir.

Acil Tedavi
 • Bu konuda ehliyetli kişilerce
 • Gerekli donanımlarla yapılan müdahele
İlk Yardım
 • İlk yardımı eğitimi almış herkes tarafından
 • Olay yerinde
 • Mevcut malzemeler kullanılarak yapılan
 • Hayat kurtarıcı müdaheledir.
İlk Yardımcının Tanımı

İlk Yardımcı; bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitim alarak , verilen eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilen ilk yardımcı belgesi olan kişidir.

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları
 • Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
 • Hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
 • İyileşmeyi kolaylaştırmak
İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
 • Koruma , Bildirme, Kurtarma
  • Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar.Olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturulmalıdır.
  • Bildirme: Acil telefon numarası üzerinden bildirimin gerçekleştirilmesi.Haberleşmede iletilecek mesaj kısa, öz ve anlaşılır olmalıdır.
  • Kurtarma: Olay ya da kaza yerinde, hasta ya da yaralılara yapılan müdaheleleri kapsar.
İlk Yardımda Öncelik Sırası:

-Solunumu duranlar,

-Kalbi duranlar, kanaması olanlar,

-Şoka girenler

İlk Yardımın Hedefleri

En önemli 3 hedef, ilkyardımın A –B -C si
A) Solunumyolunuaçıktutmak,
B) Yeterlisolunumusağlamak
C) Kandolaşımınınsağlanması.

İlk Yardımın İlkeleri-AŞamaları:

1.Kazayerinde gerekli emniyet tedbirlerini almak,Yaralıyı tehlikeli yerden güvenli bir yere taşımak,
2.Yaralıyı değerlendirmek(Tanı),Hangi konuda ilk yardım yapılacağına karar vermek.
3.İlk yardım yapmak,
4.Haberleşmeyi sağlamak,
5.Hangi yaralının önce taşınacağına karar vermek; gruplamak,
6.Kazazedeleri uygun pozisyonda taşıyarak sevketmek

İlk Yardım Çantası

Karayolları Trafik Kanununa göre tüm motorlu taşıtlarda (motosiklet, motorlubisiklet, işmakinesi hariç) ilkyardım çantası bulundurmak zorunludur. Araçlarda ilkyardım çantasının yeri sürücünün ulaşabileceği en yakın yer olmalıdır. İlkyardım çantasının malzeme miktarı taşınan yolcu sayısına göre belirlenir.

ehliyet sınav soruları, ehliyet ders notları, ilk yardım notları ehliyet
ehliyet – ilk yardım notları

İlk Yardım Çantasında Bulunması Gereken Malzemeler

• 2 adet büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m); yaraları sarmak için
• 1 Kutu Hidrofil gaz steril (10X10 cm 50’lik bir kutu); yaraları kapatmak için
• 3 adet üçgen sargı bezi ; kırık, çıkık ve burkulmada kolu askıya almak için, ayrıca el, ayak, boş sargısı olarak kullanılır.
• 1 adet antiseptik solüsyon; yaraları temizlemek için
• 1 adet flaster (2cm x 5 m); sargıyı sabitlemek için
• 10 adet çengelli iğne; sargıların bitim yerinde turnikeyi yakaya tutturmak için
• 1 adet küçük makas; çamaşırları kesmek için
• 1 adet esmark bandajı; çıkık, burkulma ve kanamada
• 1 adet turnike; kanamayı durdurmak için
• 10 adet yara bandı; küçük yaralanmalarda
• 1 adet alüminyum yanık örtüsü
• 2 çift tıbbi eldiven
• 1 adet el feneri

Artık ilk yardım çantasında tentürdiot ve oksijenli su bulunmamaktadır. Tentürdiyotun listeden çıkarılmasının sebebi açık yaranın üzerine sürüldüğü zaman mikroplarla birlikte canlı hücrelerin ölmesi ve bu sebeple yaranın geç iyileşmesidir. Oksijenli su da yanlış olarak kullanılarak iç organların görüldüğü yaralara döküldüğünden bu organlara zarar vermiştir. Bu nedenle listeden çıkarılmıştır.

İnsan Vücudu:

 • Hücre: Bağımsız olarak yaşayabilen, vücudumuzun en küçük canlı birimidir. Hücre zarı vasıtasıyla beslenir
 • Doku: Aynı tip hücrelerin bir araya gelerek meydana getirdikleri yapıya doku denir.
 • Organ: Aynı görevi yapan dokuların birleşmesiyle organ oluşur.
 • Sistem : Aynı amaç için bir yapı içerisinde çalışan organların tümü sistemi oluşturur.
 • Hücre Doku Organ Sistem İnsan

İnsan Vücudu Bölge ve Boşlukları

 • Vücut Bölgeleri
  • Baş
  • Göğüs Bölgesi
  • Karın Bölgesi
  • Omurga Bölgesi
 • Vücut Boşlukları
  • Kafatası boşluğu
  • Göğüs boşluğu
  • Karın boşluğu
  • Leğen boşluğu
  • Omurga boşluğu

Sağlam doku veya organların, faaliyetlerini kaybetmiş organların yerine nakline izin verilmesine doku ve organ bağışı denir. Ülkemizde uygun şartları taşıyan doku ve organ bağışı hem hukuken, hem de dinen uygundur. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakil yapılan doku kandır. Organ ise böbrektir.

Hareket Sistemi

Kemik, eklem ve kaslardan oluşur. Hareket ve destek görevi vardır.
Kemikler: Kemikler vücudu ayakta tutan çatı yapıdır. Hareket etmeyi ve sistemlerin kolay çalışmasını sağlar. Vücudumuzda 208 adet kemik iskeletimizi oluşturur. Kemikler yassı, uzun ve kısa olmak üzere 3 türlüdür
Eklemler: Kemiklerin birbirine bağlandığı yapılardır. Oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler ve oynar eklemler olmak üzere 3 türlüdür.
Kaslar : Çizgili kaslar, çizgisiz düz kaslar ve kalp kası olarak 3 türlüdür.

Ehliyet Ders Notları Görüntüle

 

 Anasayfa