Bileşik Önerme

İki veya daha fazla önermenin “ve” , “veya”,”ya da”,”ise”,”ancak ve ancak” bağlaçlarından en az biri ile birbirine bağlanmasıyla oluşturulan yeni önermelere bileşik önermeler denir.

1.”ve” Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler

p ile q önermelerinin “ve” bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye “p ve q” bileşik önermesi denir ve p∧q şeklinde gösterilir. p∧q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir.p∧q bileşik önermesinin doğruluk değeri, p ve q önermelerinin her ikisinin de doğru olması durumunda doğru , diğer durumlarda yanlış olur.

Örnek

p:”3+6=9″

q:”9 asal sayıdır.” önermeleri için p∧q önermesini yazıp doğruluk değerini bulalım.

Çözüm

p∧q : “3+6=9 ve 9 asal sayıdır.”şeklinde yazılır.

p≡1 ve q≡0 olduğundan p∧q≡1∧0≡0 olur.

2.”veya” Bağlacı İle Kurulan Bileşik Önermeler

p ve q önermelerinin “veya”bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye “p veya q” bileşik önermesi denir ve p ∨ q şeklinde gösterilir.p ∨q önermesinin doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir.

3.”ya da” Bağlacı İle Oluşan Bileşik Önermeler

p ile q önermelerinin “ya da” bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye “p ya da q” bileşik önermesi denir.

Mantık ünitesi Önerme konusunu görüntüle

Yorum yapın