Sözcük Türleri-Bağlaç

Bağlaçlar, cümleleri, kelimeleri veya kelime gruplarını birbirine bağlamak için kullanılan sözcüklerdir. Dilimizdeki bağlaçlar, cümlelerin anlamını netleştirmek, ayrıntılandırmak ve açıklamak için kullanılır. Bağlaçlar, birleştirme, neden-sonuç, zaman, koşul ve zıtlık gibi farklı bağlantı türlerini ifade edebilirler. Bu nedenle, bağlaçlar, yazılı ve sözlü iletişimde önemli bir yer tutar.

Bağlaç Türleri

Bağlaçlar, farklı türlerde kullanılabilir ve farklı işlevlere sahiptir. Aşağıda, en sık kullanılan bağlaç türleri yer almaktadır.

 1. Birleştirici Bağlaçlar: Cümleleri birbirine bağlamak için kullanılırlar. Örneğin: ve, ile, veya.
 2. Zıtlık Bağlaçları: İki farklı fikir arasındaki zıtlığı ifade etmek için kullanılırlar. Örneğin: ama, fakat, lakin, yalnız.
 3. Koşul Bağlaçları: Bir olayın gerçekleşmesi için bir şartın yerine getirilmesi gerektiğinde kullanılırlar. Örneğin: eğer, ise, -se.
 4. Neden-Sonuç Bağlaçları: Bir olayın nedeni ve sonucu arasındaki ilişkiyi ifade etmek için kullanılırlar. Örneğin: çünkü, dolayısıyla, bu nedenle.
 5. Zaman Bağlaçları: İki olay arasındaki zaman ilişkisini ifade etmek için kullanılırlar. Örneğin: sonra, önce, hemen.

Bağlaç Kullanımı

Bağlaçlar, cümlelerin yapısını ve anlamını belirleyen önemli bir unsurdur. Bağlaçların doğru kullanımı, anlatımın netliği ve doğruluğu için hayati önem taşır. Bağlaçların kullanımına ilişkin bazı temel kurallar şunlardır:

 1. Aynı türden cümleleri birbirine bağlamak için birleştirici bağlaçlar kullanılır. Örneğin: Kitap okumayı seviyorum ve yazmayı da seviyorum.
 2. Zıtlık ifade etmek için zıtlık bağlaçları kullanılır. Örneğin: O çok zeki, fakat çok tembel.
 3. Koşul ifade etmek için koşul bağlaçları kullanılır. Örneğin: Eğer yeterince çalışırsan, sınavı geçeceksin.
 4. Neden-sonuç ilişkisi ifade etmek için neden-sonuç bağlaçları kullanılır. Örneğin: Bu yüzden

Sözcük Türleri-Ünlem

Ünlem, bir cümlenin sonunda kullanılarak, cümlenin anlamına güç ve vurgu katmak için kullanılan bir sözcük türüdür. Ünlemler genellikle bir duygu veya tepki ifade ederler. Örneğin:

 • Hey! Nereye gidiyorsun?
 • İnanılmaz! Bu harika bir haber!
 • Aman Allah’ım! Ne kadar korkunç bir kazaydı o!

Ünlemler, yazılı metinlerde de sıklıkla kullanılır. Yazılı metinlerde ünlemler, cümle sonlarında kullanılarak okuyucunun dikkatini çekmek ve metnin anlamını vurgulamak için kullanılır. Örneğin:

 • Kesinlikle mükemmel bir fikir!
 • Harikasın!
 • İnanılmaz bir gösteriydi!

Ünlemler, yazılı ve sözlü iletişimde yoğun bir şekilde kullanılan ve anlamı güçlendirmek için kullanılan bir sözcük türüdür.

İşte ünlem örnekleri:

 1. Hey! Seni burada görmek ne güzel!
 2. Aman Tanrım! Bu ne kadar harika bir manzara!
 3. Vay canına! Sen gerçekten de iyi bir dansçısın!
 4. İnanılmaz! Bu hikaye beni gerçekten şaşırttı!
 5. Olamaz! Sen gerçekten de buna inanıyor musun?
 6. Harikasın! Bu proje gerçekten de mükemmel görünüyor!
 7. Şaka mı yapıyorsun? Bu ne kadar komik bir şey!
 8. Ayol! Sen gerçekten de o kadar cesur musun?
 9. Yuh! Bu ne kadar kötü bir yemekti!
 10. Tebrikler! Bu sınavda gerçekten de çok başarılı oldun!

Sözcük Türleri-Fiilimsi

Fiilimsi, Türkçe dil bilgisindeki bir isim türetme ekidir. Fiilimsiler, fiillerden türetilerek isim görevi alan sözcüklerdir. Fiilimsi, genellikle “-ma, -me” ekleri ile oluşturulur.

Fiilimsiler, çoğunlukla isim cümlelerinde, iyelik belirten eklerle birlikte kullanılırlar. Fiilimsiler, isim cümlelerinde nesne, özne veya yüklem gibi işlevler üstlenebilirler.

Örnek cümleler:

 • Yürüyüş yapmak sağlıklıdır. (Yürüyüş, yapmak fiilinden türetilen bir fiilimsidir ve cümlede nesne görevi üstlenmektedir.)
 • Bu konuda bilgi sahibi olmak önemlidir. (Olmak fiilinden türetilen bilgi sahibi olmak fiilimsisi, cümlede nesne görevi üstlenmektedir.)
 • Onun gülüşü göz kamaştırıcıdır. (Gülüş, gül- fiilinden türetilen bir fiilimsidir ve cümlede özne görevi üstlenmektedir.)
 • İstanbul’a gitmek istiyorum. (Gitmek fiilinden türetilen gitmek fiilimsisi, cümlede yüklem görevi üstlenmektedir.)

Fiilimsiler, fiilin diğer çekimlerinden bağımsız olarak kullanılabilirler. Fiilimsilerin çoğu, isimlere benzer şekilde çoğul ve belirtili-belirtisiz hallerde kullanılabilir. Ancak bazı fiilimsiler, isimlerle aynı şekilde kullanılamazlar veya anlamsal farklılıklar gösterirler.

Örnekler:

 • Kitap okumak benim hobimdir. (Okumak fiilimsisi, isim cümlesinde kullanılmıştır.)
 • Ders çalışmak zordur. (Çalışmak fiilimsisi, isim cümlesinde kullanılmıştır.)
 • Ekmek almak için markete gittim. (Almak fiilimsisi, cümlede yüklem görevi üstlenmektedir.)
 • Yürüyüş yapmak isteyenler toplansın. (Yapmak fiilimsisi, cümlede nesne görevi üstlenmektedir.)

Sözcük Türleri-İsim

TYT sınavında en çok karşılaşılan konulardan biri de isimlerdir. İsimler, varlıkları, kavramları, yerleri, kişileri ve nesneleri ifade etmek için kullanılır. İsimler, çoğul, tekil, belirtili, belirtisiz, isim tamlaması ve sıfat tamlaması gibi konulara göre değişebilirler.

TYT’de sıkça çıkan isim konuları arasında şunlar bulunur:

 1. Tekil ve Çoğul İsimler: Tekil isimler, bir tane nesne veya varlık ifade ederken, çoğul isimler, birden fazla nesne veya varlığı ifade eder. Çoğul isimler, “-ler/-lar” eki ile oluşturulur. Örnekler:
 • Çiçek (Tekil) – Çiçekler (Çoğul)
 • Kitap (Tekil) – Kitaplar (Çoğul)
 1. Belirtili ve Belirtisiz İsimler: Belirtili isimler, bir şeyin belirli bir örneğini ifade ederken, belirtisiz isimler genel bir kavramı ifade eder. Belirtili isimler, “-(s)I” ekleri ile oluşturulur. Örnekler:
 • Araba (Belirtisiz) – O arabayı aldı. (Belirtili)
 • Kitap (Belirtisiz) – Bu kitabı okudum. (Belirtili)
 1. İsim Tamlamaları: İsim tamlamaları, birden fazla ismin birleştirilmesiyle oluşturulan özel isimlerdir. İsim tamlamalarında ilk isim tür belirleyici görevi görürken, diğer isim ise nitelendirici görevi görür. Örnekler:
 • İstanbul Boğaziçi (İstanbul’un boğaz bölgesi)
 • Sinema Filmi (Sinemada izlenen bir film)
 1. Sıfat Tamlamaları: Sıfat tamlamaları, bir ismin özelliğini belirten sıfatların birleştirilmesiyle oluşturulan özel isimlerdir. Sıfat tamlamalarında ilk sıfat tür belirleyici görevi görürken, diğer sıfatlar ise nitelendirici görevi görür. Örnekler:
 • Mavi gözlü kız (Gözleri mavi olan bir kız)
 • Yeni evli çift (Yeni evlenmiş bir çift)

Bu konuların yanı sıra, isimlerin cinsiyeti, yabancı kökenli isimlerin çoğaltılması, isimlerin çekimlenmesi ve sözcük türleri arasındaki farklar da TYT sınavında karşınıza çıkabilecek konular arasındadır

Fiiller

TYT sınavında en çok karşılaşılan konulardan biri, fiillerdir. Türkçe’de fiiller, eylemleri, durumları, düşünceleri, duyguları ve benzeri şeyleri ifade etmek için kullanılır. Fiiller, çekimlenerek zaman, kişi ve çoğul durum gibi unsurlara göre değişebilirler.

TYT’de sıkça çıkan fiil konuları arasında geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, emir kipi, şart kipi ve çatı gibi konular bulunur. Bu konuları ayrıntılı bir şekilde ele alalım:

 1. Geniş Zaman: Geniş zaman, eylemin şimdiki zamanda yapıldığını veya genel olarak yapıldığını ifade eder. Geniş zaman fiilleri, “-(I)r” veya “-(y)or” ekleri ile oluşturulur. Örnekler:
 • Okulda her gün arkadaşlarımla buluşurum.
 • Türkiye’de birçok tarihi yer bulunuyor.
 1. Geçmiş Zaman: Geçmiş zaman, eylemin geçmişte yapıldığını ifade eder. Geçmiş zaman fiilleri, “-DI” ekleri ile oluşturulur. Örnekler:
 • Dün okulda bir sınavım vardı.
 • Geçen hafta İstanbul’a gittim.
 1. Gelecek Zaman: Gelecek zaman, eylemin gelecekte yapılacağını ifade eder. Gelecek zaman fiilleri, “-acak/-ecek” veya “-DIr/-Dır” ekleri ile oluşturulur. Örnekler:
 • Yarın sinemaya gideceğim.
 • Gelecek hafta sonu arkadaşlarımla buluşacağım.
 1. Emir Kipi: Emir kipi, bir eylemi yapma veya yapmama isteğini ifade eder. Emir kipi fiilleri, “-(y)In” veya “-sIn” ekleri ile oluşturulur. Örnekler:
 • Lütfen kapıyı kapatın.
 • Hemen çalışmaya başlasın.
 1. Şart Kipi: Şart kipi, bir koşul altında gerçekleşebilecek bir eylemi ifade eder. Şart kipi fiilleri, “-sA/-se” ekleri ile oluşturulur. Örnekler:
 • Eğer erken kalkarsan, güneşin doğuşunu izleyebilirsin.
 • Bugün işe gitmesem de olur.
 1. Çatı: Çatı, fiilin aktif veya edilgen bir yapıda olup olmadığını ifade eder. Çatı, fiil köküne “-(I)l-” veya “-n-” ekleri ile oluşturulur. Örnekler:
 • Ali, yemeği pişirir. (Aktif)

Matematik Formülleri

Önemli Matematik Formülleri

Formüller Meb kitaplarından alınmıştır.

TYT Matematik formülleri, AYT Matematik formülleri, mat 1 formülleri,

KÜMELER
Kümelerde Birleşim İşlemi Özellikleri

 • A ve B kümelerinin birleşimi, iki kümenin elemanları bir eleman bir kez kullanılacak şekilde bir küme içinde birleştirilmesidir.
 • * Kümelerde birleşim işlemi işareti ∪ sembolüdür.
 • * A ve B kümelerinin birleşim işlemi A∪B şeklin de gösterilir.
 • * A∪B = {x: x∈A veya x∈B}
 • * Her A ve B kümesi için A∪B=B∪A dır.
 • 1) A∪A=A
 • 2) A∪B=B∪A
 • 3) A∪∅=A
 • 4) A∪(B∪C)=(A∪B)∪C
 • 5) A∪B=∅ ise A=∅ ve B=∅ dir.
 • 6) A⊂B ise A∪B=B dir
 • 7) s(A∪B)=s(A)+s(B)-s(A∩B)
 • 8) s(A∪B∪C)=s(A)+s(B)+s(C)-s(A∩B)-s(A∩C)-s(B∩C)+s(A∩B∩C)
 • 9) s(A∪B)=s(A-B)+s(A∩B)+s(B-A)
 • 10) A ⊂ (A ∪ B) ve B ⊂ (A ∪ B)
 • 11) (A ∩ B) ⊂ (A ∪ b)
 • 12) A ⊂ (A ∪ B)
 • 13) B ⊂ (A ∪ B) 14) (A ∩ B) ⊂ (A ∪ b)

Matematik Konuları

Ehliyet Fiyatları

Motorlu Taşıtları kullanmak için ehliyet vermeye yetkili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kurslarından alanında uzman kişilerden sürücü eğitimi alıp, önce teorik sınav daha sonra da direksiyon sınavına girip başarılı olmamız gerekir. Bu yazımızda 2022 güncel Ehliyet Fiyatları, sürücü kursuna ödeyeceğiniz ve devlet bankaları üstünden yatırmanız gereken harç miktarını görebilirsiniz. A1, A2, A, B, M, F, D, E, C, Sınıfı ehliyet harç ücreti tabloda detaylı olarak verilmiştir.

ehliyet fiyatları, ehliyet harç ücreti
2022 fiyatları

İstenilen Ehliyet Sınıfı

Sürücü Kursu Fiyatı

 Sınav Ücreti

Harç Ücreti

Toplam Ödenecek Tutar

M1

2010

290

715

3015

A1

2010

290

715

3015

A2

2400

290

715

3405

A

2900

290

715

3905

B Manuel ve Otomatik

2900

290

1461

4651

B1

2900

290

715

3905

F

2400

290

715

3405

A1,A2,A sınıfından B sınıfına

2550

160

1461

4170

B Sınıfından D1 Sınıfına

1850

160

2208

4218

B Sınıfından D sınıfına

2900

160

2208

5268

B sınıfından C sınıfına

3560

160

2208

5928

B,C,D sınıfından A1'e

1700

160

715

2575

C,D sınıfından CE sınıfına

2580

160

2208

4948

B,C,D sınıfından A2'e

1950

160

715

2825

B,C,D sınıfından A sınıfına

2580

160

715

3455

<a href="https://www.freepik.com/photos/woman-driver">Woman driver photo created by diana.grytsku - www.freepik.com</a>
Ehliyet Fiyatları

Ehliyet Teorik Sınav Örneği (Deneme Çöz)

Ehliyet Ders Notlarına göz attınız mı