Matematik Formülleri

Önemli Matematik Formülleri

Formüller Meb kitaplarından alınmıştır.

TYT Matematik formülleri, AYT Matematik formülleri, mat 1 formülleri,

KÜMELER
Kümelerde Birleşim İşlemi Özellikleri

 • A ve B kümelerinin birleşimi, iki kümenin elemanları bir eleman bir kez kullanılacak şekilde bir küme içinde birleştirilmesidir.
 • * Kümelerde birleşim işlemi işareti ∪ sembolüdür.
 • * A ve B kümelerinin birleşim işlemi A∪B şeklin de gösterilir.
 • * A∪B = {x: x∈A veya x∈B}
 • * Her A ve B kümesi için A∪B=B∪A dır.
 • 1) A∪A=A
 • 2) A∪B=B∪A
 • 3) A∪∅=A
 • 4) A∪(B∪C)=(A∪B)∪C
 • 5) A∪B=∅ ise A=∅ ve B=∅ dir.
 • 6) A⊂B ise A∪B=B dir
 • 7) s(A∪B)=s(A)+s(B)-s(A∩B)
 • 8) s(A∪B∪C)=s(A)+s(B)+s(C)-s(A∩B)-s(A∩C)-s(B∩C)+s(A∩B∩C)
 • 9) s(A∪B)=s(A-B)+s(A∩B)+s(B-A)
 • 10) A ⊂ (A ∪ B) ve B ⊂ (A ∪ B)
 • 11) (A ∩ B) ⊂ (A ∪ b)
 • 12) A ⊂ (A ∪ B)
 • 13) B ⊂ (A ∪ B) 14) (A ∩ B) ⊂ (A ∪ b)

Matematik Konuları

Ehliyet Fiyatları

Motorlu Taşıtları kullanmak için ehliyet vermeye yetkili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kurslarından alanında uzman kişilerden sürücü eğitimi alıp, önce teorik sınav daha sonra da direksiyon sınavına girip başarılı olmamız gerekir. Bu yazımızda 2022 güncel Ehliyet Fiyatları, sürücü kursuna ödeyeceğiniz ve devlet bankaları üstünden yatırmanız gereken harç miktarını görebilirsiniz. A1, A2, A, B, M, F, D, E, C, Sınıfı ehliyet harç ücreti tabloda detaylı olarak verilmiştir.

ehliyet fiyatları, ehliyet harç ücreti
2022 fiyatları

İstenilen Ehliyet Sınıfı

Sürücü Kursu Fiyatı

 Sınav Ücreti

Harç Ücreti

Toplam Ödenecek Tutar

M1

2010

290

715

3015

A1

2010

290

715

3015

A2

2400

290

715

3405

A

2900

290

715

3905

B Manuel ve Otomatik

2900

290

1461

4651

B1

2900

290

715

3905

F

2400

290

715

3405

A1,A2,A sınıfından B sınıfına

2550

160

1461

4170

B Sınıfından D1 Sınıfına

1850

160

2208

4218

B Sınıfından D sınıfına

2900

160

2208

5268

B sınıfından C sınıfına

3560

160

2208

5928

B,C,D sınıfından A1'e

1700

160

715

2575

C,D sınıfından CE sınıfına

2580

160

2208

4948

B,C,D sınıfından A2'e

1950

160

715

2825

B,C,D sınıfından A sınıfına

2580

160

715

3455

<a href="https://www.freepik.com/photos/woman-driver">Woman driver photo created by diana.grytsku - www.freepik.com</a>
Ehliyet Fiyatları

Ehliyet Teorik Sınav Örneği (Deneme Çöz)

Ehliyet Ders Notlarına göz attınız mı

Mikrobiyoloji Notları

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji , mikrorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Bakteriler, archaea, virüsler, protistler, mayalar ve küfler gibi mikroorganizmalar mikrobiyolojinin konu alanını oluştururlar. Mikrobiyoloji bilim dalının aktif olarak kullanıldığı uygulama alanları tıp, tarım ve endüstridir. Kaynak; Wikipedia

1.Mikrobiyoloji Terimleri

 • Mikroorganizma:Canlılarda infeksiyonlara yol açan çok küçük biyolojik etkenlerdir. Bunlar bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerdir.
 • Mikrobiyoloji: İnsan ve hayvan sağlığı ile direk olarak ya da yakından ilgili olan mikroorganizmaların incelendiği bilim dalı.
 • Bakteri: İnsan ve hayvanlarda infeksiyona yol açan, DNA ve RNA’ya sahip, enzim aktivesi gösteren, canlı ve cansız (besiyeri) ortamlarda bölünmeyle çoğalabilen, filtrelerden geçemeyen toprak, su ve havada da bulunabilen yuvarlak, çomak ya da sarmal şekilli canlılardır. Bakterileri inceleyen bilim dalına “Bakteriyoloji” denir.
 • Virüs: Zorunlu hücre parazitleri olup, bakterilerin geçemedikleri filtrelerden geçebilen, kendi metabolik aktiviteleri olmadığı için seçtikleri canlı hücrenin metabolizmasından yararlanarak çoğalabilen ve girdikleri organizmada değişikliklere yol açan, yalnızca bir nükleik asit (DNA ya da RNA) taşıyan, infeksiyon oluşturma gücüne sahip canlılardır. Virüsleri inceleyen bilim dalına “Viroloji” denir.
 • Mantar (Fungus): Doğada yaygın olarak bulunan, insan ve hayvanlarda mikotik infeksiyonlara yol açan, bölünme, tomurcuklanma ve sporlanmayla çoğalabilen küf ( çok hücreli) ya da maya (tek hücreli) yapısındaki canlılardır. Mantarları inceleyen bilim dalına “Mikoloji” denir.
 • Epizootiyoloji: Salgın hayvan hastalıklarının çıkış, yayılış ve dağılışları ile bunlara etkileyen faktörleri ve bu hastalıklardan korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.
 • Hastalık: İnsan ve hayvanlarda hücre, doku veya organlardan birinin ya da birkaçının normal fonksiyonlarını yerine getirememesidir.
 • Saprofitik mikroorganizma: İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşturmayan mikroorganizmalardır.
 • Patojenik mikroorganizma: İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmalardır.
 • Patojenite: Mikroorganizmaların hastalık oluşturma yeteneğidir.
 • Virulens: Patojen mikroorganizmaların hastalık oluşturma gücüdür.
 • İnfeksiyon: Patojenik bir mikroorganizmanın vücuda girmesi, yerleşmesi, çoğalarak yayılması ya da üremesi sırasında oluşturduğu enzim ve toksinlerinin yayılması sonucunda canlıda hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasıdır.
 • İnceleme örneği: Vücudunda herhangi bir infeksiyonun söz konusu olduğu canlı ya da ölü hayvanlardan, infeksiyonun laboratuar tanısı amacıyla alınan her türlü muayene maddesine (iç organlar, kan, idrar, dışkı v.s.) inceleme örneği denir.
 • Bakteriyoskopi: Laboratuara gönderilen marazi maddelerden direkt olarak preparat hazırlanarak, etkenin morfolojik tanısı amacıyla mikroskopta incelenmesidir.
 • Besiyeri (Vasat): Mikroorganizmaların üretilmeleri, saf olarak elde edilmeleri ve çeşitli biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi için kullanılan, sıvı ya da katı olarak hazırlanan besleyici ortamlardır.
 • Ekim: İçerisinde mikroorganizmaların bulunduğu bilinen ya da bunların bulunup bulunmadığı araştırılacak olan ortamlardan ekim aletleri (çoğunlukla öze) ile alınan örneklerin belirli kurallara göre besiyerlerine aktarılması olayıdır.
 • İnokulum – İnokulasyon: Canlı ve ölü hayvanlardan alınan marazi maddelerden çeşitli yöntemlerle hazırlanan homojen süspansiyona inokulum, inokulumun deney hayvanlarına çeşitli yollarla uygulamasına inokulasyon denir. Bu uygulama etkenin patojenitesini saptamak amacıyla yapılır.
 • İnkubasyon (Kuluçka) Süresi: Mikroorganizmaların vücut içinde ya da dışında üremesi için gerekli olan süre.
 • Üreme: Bakterilerin ve mantarların uygun besiyerlerinde ve çevresel koşullar altında, virüslerin canlı ortamlarda (doku kültürü, embriyolu yumurta, deney hayvanları gibi) çoğalmasıdır.
 • Kültür: Laboratuarlarda besiyerlerinde üretilmiş olan mikroorganizmaların tümüne kültür denir.
 • Koloni: Katı besiyerinde üreyen mikroorganizmaların oluşturdukları gözle görülebilen kümelere koloni denir. Mikroorganizma türleri kendilerine özgü renk, koku, büyüklük ve yapıda koloni oluştururlar.
 • Karışık kültür: İçinde çeşitli mikroorganizmaların ürediği kültürdür.
 • İzolasyon: İnceleme örneğinde bulunan hastalık etkeni mikroorganizmanın laboratuarda ekim yapılarak üretilmesi ya da karışık kültürdeki bir mikroorganizmayı diğerlerinden ayırarak saf olarak üretme işlemidir.
 • Saf kültür: Yalnız bir tür mikroorganizmanın uygun besiyerinde üretilmesi ile oluşan kültürdür.
 • Suş (Köken): Herhangi bir ortamdan soyutlanarak elde edilen ve bütün özellikleri belirlenmiş saf kültürlerdir.
 • İdentifikasyon: İzole edilen mikroorganizmanın morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin saptanarak isimlendirilmesidir. (ör; E.coli)
 • Spor: Bazı bakterilerin stoplazmasının içerisinde ve özel koşullara bağlı olarak oluşan, o bakterilerin çeşitli fiziksel ve kimyasal çevre etkilerine karşı dayanıklı olmasını sağlayan ve üreme ile ilgisi olmayan oluşumlardır.
 • Portör: Bazı infeksiyonlarda hayvanların iyileştikten sonra hastalık etkenini çeşitli yollarla saçmalarıdır.
 • Rezervuar: Hastalık etkenini aldıkları halde, kendileri infeksiyona yakalanmayan fakat etkeni bünyelerinde barındırarak duyarlı hayvanlara bulaşmasını sağlayan omurgalı canlılardır.
 • Morbidite: Bir havyan topluluğunda, infekte olan hayvan sayısının populasyon sayısına oranıdır.
 • Mortalite: Bir havyan topluluğunda hastalıktan ölen hayvan sayısının populasyon sayısına oranıdır.
 • Letalite: Bir hayvan topluluğunda hasta olan hayvan sayısının aynı hastalıktan ölen hayvan sayısına oranıdır.
 • İnsidens: Belirli bir zaman periyodunda görülen hastalık olgularının oranıdır
 • Prevalans: Belirli bir zaman kesitinde saptanan hastalık olgularının oranıdır.
 • Zoonotik infeksiyon: Hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara bulaşabilen hastalıklara denir.

mikrobiyoloji ders notları
Mikroorganizma

2.Sterilizasyon

Herhangi bir maddenin ya da cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden temizlenmesi işlemidir. Sterilizasyon işlemi sonucunda, bu işlemin uygulandığı madde ya da cisimlerde gelişme ve çoğalma yeteneğinde hiçbir mikroorganizma bulunmadığı anlaşılır.

Sterilizasyon Yöntemleri

 • A – Isı ile Sterilizasyon
  • I – Nemli ısı ile sterilizasyon
   • a- Buharla sterilizasyon
    • 1- Basınçlı buharla
    • 2- Basınçsız buharla
   • b- Sıcak su ile sterilizasyon
    • 1- Kaynatma ile
    • 2- Tindalizasyon
  • II – Kuru sıcak hava ile sterilizasyon
  • III – Yakma ve alevle sterilizasyon
 • B – Süzme (filtrasyon) ile sterilizasyon
 • C – Işınlama ile sterilizasyon
 • D – Kimyasal maddelerle sterilizasyon (Dezenfeksiyon)
 • E – Etilen oksit gazıyla sterilizasyon

Mikrobiyoloji Ders Notları Pdf İNDİR(google drive)

Üniversite Ders Notları

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular ve Ders Notları

Ehliyet Sınavı Ders Notları ve Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

Ehliyet Ders Notları Pdf İndir

Ehliyet Sınav Konuları 2022

Ehliyet sınav konuları 4 aşamadan oluşmaktadır.

Konular ve Soru Dağılımı:

 1. Trafik Alanı: 24 soru
 2. Motor: 9 soru
 3. İlk yardım: 12 soru
 4. Trafik Adabı: 6 soru
  • Toplam Soru Sayısı: 50
  • Sınav Süresi: 45 dakika
Ehliyet Ders Notları Pdf İndir

2022 Ehliyet Fiyatları

Her tür motorlu taşıtı kullanabilmemiz için ehliyetimiz olması gerekmektedir. Her çeşit motorlu taşıt için farklı sınıflarda ehliyet tanımlaması yapılmıştır. İhtiyacımız olan sınıfa göre ehliyet alabilmemiz için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavlarını geçmemiz gerekiyor. Ehliyet sınavı soruları(örnek deneme çöz) yazımızın devamından görüntüleyebilirsiniz. Ehliyet Sınavlarıyla İlgili duyuruları bakanlıgın web sitesinden takip edebilirsiniz.Ehliyet teorik sınavı artık e-sınav şeklinde yapılmaktadır.Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı artık soruları yayınlamamaktadır. Bu durum sizin için olumsuz bir şey değildir çünkü çıkmış sorular gayet yeterlidir.

1.Ehliyet Sınav Soruları

2022 Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Sınav TEST ÇÖZ

A1-A2-B Ehliyet Sınav Soruları PDF indir

ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları, ehliyet sınav soruları, ehliyet çıkmış sorular
ehliyet sınavı çıkmış sorular

2.Ehliyet Sürücü Kursu Notları

A)Trafik Ve Çevre BilgisiDers Notları

Trafik ve Çevre Bilgisi

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri:

a) Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak,

b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek,

c) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek,

d) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak,

e) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek,

f) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri almak veya aldırmak,

Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri:

a) Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek,

b) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, el koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,

c) Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,

d) Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, e) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,

f) Sürücülerin belgelerini vermek.

g) Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, bunlara ilişkin teknik ve hukukî değişiklikleri işlemek, işlettirmek, istatistiksel bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

 

Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı;

A) Trafik zabıtası: (Trafik Polisi): Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da yetkilidir. Mülki idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik zabıtasına genel zabıta görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dıĢında kullanılamaz.

B) Genel Zabıta: (Asayiş Polisi): Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dıĢında kalan yerlerde de jandarma, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir. Millî Eğitim Bakanlığı:

a) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek

b) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve baĢarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

c) Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak uygulamak

Sağlık Bakanlığı:

a) Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak

b) Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, içişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

c) Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak

d) Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluĢlarına sevk edilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle otuz gün içinde ölenlerin kayıtlarını tutmak ve takip eden ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:

Karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idari para cezası vermek, bu maddede belirlenen idari tedbirleri almak, trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemek.

Belediye trafik birimleri, görev ve yetkileri:

a)Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,

b) Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak,

c) Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek,

d) Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak, e) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, f) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

İl ve İlçe trafik komisyonları:

İl Trafik Komisyonu;

illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye ġoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşur. ilçe Trafik Komisyonu; ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluĢların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinden oluşur.

Görev ve yetkiler:

a) İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

b) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları içişleri Bakanlığına iletmek.

c) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıĢtırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek.

B) İlk yardım Ehliyet Ders Notu PDF Görüntüle (İndir)

C) Araç ve Motor Tekniği Ders Notu PDF Görüntüle (İndir)

NOTUN TAMAMINI PDF OLARAK GÖRÜNTÜLE (İNDİR)

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları – Eksen Yayınları MEB ders kitabı

9 Sınıf Matematik MEB EKSEN yayınları ders kitabının ünite – konu olarak çözümleri verilmiştir. 9.Sınıf matematik ders kitabı cevapları.

Sitemiz milli eğitim bakanlığına bağlı tüm kurumların ders notlarını, ders kitaplarını, çıkmış sınav sorularını sizlerle açıklamalı biçimde paylaşmaktadır.Matematik konularının ve ders kitabı cevaplarının çözümlerine anasayfa kategoriler kısmından ulaşabilirsiniz.Üniversite, ortaokul, lise ders notlarına anasayfadan ulaşabilirsiniz.

1.Ünite Mantık

2.Ünite Kümeler

Sayfa 53, 58, 60, 83, 89, 90

3.Ünite Denklemler ve Eşitsizlikler

Sayfa 95, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 111, 115, 117, 118, 122, 126, 128, 129, 131, 139, 141, 143, 147, 149, 157, 159-169, 178, 181-200, 204, 206, 208,

4.Ünite Üçgenler

Sayfa 222, 227, 232, 243, 256, 263, 281, 288, 292, 299

9 sınıf matematik ders kitabı cevapları, ders notları
9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Ders Notları