Yazım Kuralları

5.Sınıf Yazım Kuralları

Yazım Kuralları ve Örnekler:

Yazım kuralları, dilin düzgün ve anlaşılır bir şekilde yazılmasını sağlar. Türkçe yazım kuralları çeşitli alanlarda kullanılır ve doğru yazım, iletişimimizin anlaşılır ve etkili olmasını sağlar. İşte 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmesi gereken bazı temel yazım kuralları ve bu kurallara uygun örnekler:

1. Büyük Harf Kullanımı:

 • Cümlelerin başında büyük harf kullanılır. Örnek: Ankara’ya gitmek istiyorum.
 • İsimler, soyadları, şehir ve ülke adları büyük harfle başlar. Örnek: Mehmet, İstanbul, Türkiye.

2. Noktalama İşaretleri:

 • Cümleler nokta ile biter. Örnek: Bugün hava çok güzel.
 • Soru cümleleri soru işareti ile biter. Örnek: Ne zaman geleceksin?
 • Ünlem cümleleri ünlem işareti ile biter. Örnek: Çok heyecanlıyım!
 • Virgül, cümlenin içinde ayrılmış öğeleri ayırmak için kullanılır. Örnek: Kitap, defter, kalem alacağım.

3. Sessiz Harf Düşmesi ve Ek Getirme:

 • Sessiz harf düşmesi, kelimenin sonundaki sessiz harfin ek alırken düşmesi anlamına gelir. Örnek: Araba (araba-yı).
 • Ek getirme, kelimenin sonuna ek getirilerek yeni bir kelime oluşturulmasını ifade eder. Örnek: Kapı (kapı-da).

4. Ünlü Daralması ve Genişlemesi:

 • Ünlü daralması, ünlü harf “i” veya “ü” ile biten bir kelimenin sonuna “-ki” eki getirilerek oluşur. Örnek: Geliyorum (gel-iyorum).
 • Ünlü genişlemesi, ünlü harf “e” ile biten bir kelimenin sonuna “-de” eki getirilerek oluşur. Örnek: Geldim (gel-dim).

5. Büyük Ünlü Uyumu ve Küçük Ünlü Uyumu:

 • Büyük ünlü uyumu, kelimenin başındaki ünlü harfin “a, e, ı, i, o, ö, u, ü” ünlülerinden biriyle başladığı durumları kapsar. Örnek: Evde, içimde.
 • Küçük ünlü uyumu, kelimenin başındaki ünlü harfin “o, ö, u, ü” ünlülerinden biriyle başladığı durumları kapsar. Örnek: Kışta, suda.

Yazım kuralları, doğru ve anlaşılır bir dil kullanmanın temelini oluşturur. Bu kuralları öğrenmek, öğrencilere yazılı ifadelerini geliştirmelerine ve iletişimlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.

Ses Bilgisi

5.Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı

1. Ünlü ve Ünsüz Sesler:

 • Ünlü Sesler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü gibi seslerdir. Örnek: elma, kitap, güneş.
 • Ünsüz Sesler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z gibi seslerdir. Örnek: balık, çanta, kalem.

2. Hece Yapısı:

 • Hece Tanımı: Bir kelimenin veya sözcüğün içindeki sesli harf veya sesli harflerle, onun etrafındaki ünsüz harf veya harfler birleşerek oluşturduğu birimdir. Örnek: el-ma, ta-vuk.
 • Hece Sayısı: Kelimenin kaç heceden oluştuğunu gösterir. Örnek: kitap (2 heceli), araba (3 heceli).

3. Büyük Ünlü Uyumu ve Küçük Ünlü Uyumu:

 • Büyük Ünlü Uyumu: Ünlü harflerin a, e, ı, i ünlülerinden biriyle başladığı kelimelerde, ek alırken uygun ünlüyü alır. Örnek: evde, içimde, okula.
 • Küçük Ünlü Uyumu: Ünlü harflerin o, ö, u, ü ünlülerinden biriyle başladığı kelimelerde, ek alırken uygun ünlüyü alır. Örnek: kıyıda, suda, özdeş.

4. Ünlü Daralması ve Genişlemesi:

 • Ünlü Daralması: Ünlü harf i veya ü ile biten bir kelimeye -ki eki geldiğinde ünlü daralması olur. Örnek: biliyorum (bil-iyorum).
 • Ünlü Genişlemesi: Ünlü harf e ile biten bir kelimeye -de eki geldiğinde ünlü genişlemesi olur. Örnek: günde (gün-de).

5. Sessiz Harf Değişiklikleri:

 • Sessiz Harf Düşmesi: Kelimelerin sonundaki sessiz harfler, ek alırken düşebilir. Örnek: otobüs (otobüs-ü).
 • Ek Getirme: Bazı kelimeler ek aldığında, yeni ek getirilir. Örnek: yolcu (yolcu-lar).

Bu örnekler, 5. sınıf ses bilgisi konusunun bazı temel kavramlarını ve kurallarını açıklamak için kullanılabilir. Bu kuralların ve örneklerin öğrencilerin dil bilgisi ve yazım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağını umarım.

Ces Test

Ces Test Questions and Answers Pdf

CES 4.1 & 5 Seagull soru ve cevapları

CES (Mürettebat Değerlendirme Sistemi) testi 1995 yılında Norveçliler tarafından geliştirildi ve ilk çevrimiçi versiyonu 2010 yılında kullanıma sunuldu. Görev veritabanı, çoktan seçmeli yanıtlara sahip 6.500 sorudan oluşuyor. Test, farklı kademelerdeki denizcilerin bilgilerini değerlendirmek için uygundur. Yabancı bir gemide çalışmak isteyenler için CES’i geçmek, en az bilinen Marlins sınavı kadar önemli. 

CES dünyanın en popüler testlerinden biri; Marlins’ten sonra ikinci sırada yer alıyor. Burada ayrıca dilbilgisini kontrol etme, İngilizceyi kulaktan anlama ve özel denizcilik terminolojisi bilgisine yönelik görevler bulacaksınız. Birçoğu, karmaşıklık açısından CES’in Marlins’ten biraz daha üstün olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, sınava giren kişinin maksimum mesleki bilgi ve yüksek düzeyde İngilizce göstermesi gerekecektir.

CES sistemi, mürettebatın bilgilerini değerlendirmek için vazgeçilmez bir araç olan STCW’nin tüm bölümlerini kapsar. Ana özelliklerden biri genişletilmiş rastgeleleştirmedir, bu da soruların tekrarlanmaması anlamına gelir. CES dünya çapında 350’den fazla şirket tarafından kullanılıyor. Sistem düzenli olarak güncellenmektedir, bu nedenle üzerinde çalıştığınız testin sürümüne aşina olmanız önemlidir.

İstenilen dil bilgisi seviyesi Pre-Intermediate’den düşük değildir, Intermediate seviye ve üstü ile testi geçmek çok daha kolay olacaktır. İyi düzeyde İngilizcenin yanı sıra meslekte yeterlilik de zorunludur.

Akıllı telefonunuz için CES uygulaması, görevlerin formatını önceden öğrenmenize yardımcı olacaktır – bu simülatör, yeteneklerinizi ölçülü bir şekilde değerlendirmenize ve bilgi boşluklarına odaklanarak sınava hazırlığınızı doğru bir şekilde planlamanıza olanak tanır.

Yetkili bir uzman olsanız bile, yetersiz İngilizce bilginiz nedeniyle hayal kırıklığına uğrayabileceğinizi unutmayın; sorunun ifade şekli konusunda kafanız karışacaktır. Bu yüzden gerçekten ihtiyacınız varsa dil kurslarını ihmal etmeyin.

CES testinin özelliği nedir?

 • Birincisi, çok daha fazla zaman alıyor; siz görevleri 3-6 saatte tamamlamanız gerekiyor, Marlins ise 60 dakika sürüyor. Tüm yanıtlarınız kaydedilir ve belirli bir süre sonra hiçbir hatayı düzeltemezsiniz. Bu nedenle son derece dikkatli olmanız ve her görevi doğru şekilde tamamlamaya konsantre olmanız gerekir.
 • CES öncelikle mesleki bilgi ve becerilerinizi değerlendirir. Marlins’in İngilizce seviyesinin iyi olması nedeniyle kazanma şansı daha yüksek. Burada, profesyonel alandaki bilgi derinliği sıkı bir şekilde kontrol edilir, bu nedenle teoriyi hatırlayarak teste dikkatli ve kapsamlı bir şekilde hazırlanmanız gerekecektir.
 • CES test sınavını oluşturan sorular uzmanlığınız ve üzerinde çalışacağınız gemi tipi ile doğrudan ilgilidir.

Birkaç test türü vardır:

 • – STCW testi
 • – Ayrıntılı Test
 • – Şirkete Özel (doğrudan nakliye şirketi tarafından belirlenen test, benzersiz bir görev dizisidir)
 • – Kargo Elleçleme ve İstifleme
 • – Yemek servisi
 • – Geminin işleyişinin kontrol edilmesi ve gemideki kişilerin bakımı
 • – Elektrik, elektronik ve kontrol mühendisliği
 • – Bayrak Devleti Testi
 • – Bakım ve onarım
 • – Deniz Mühendisliği
 • – Denizcilik İngilizcesi (profillendirilmiş İngilizce dil becerilerinin değerlendirilmesi)
 • – Navigasyon
 • – Radyo İletişimi GMDSS

Genel olarak testi geçmek çok kolaydır; herhangi bir ek yazılım gerektirmez, hazır olduğunuz anda istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde girebilirsiniz.

Ve birçok kişi CES’i denizciler için en zor sınav olarak görse de, CES sertifikası niteliklerinizi doğrular ve deneyiminize yadsınamaz bir artıdır. Sertifika, IMO Kararı, SOLAS, MARPOL Annex VI, STCW ‘2010, GMDSS düzenlemelerine uygundur. Gördüğünüz gibi elinizde böyle bir sertifikaya sahip olmanın avantajını tartışmak zor.

CES_4_1_and_5_Seagull_AS_QUESTIONS_and_C

7.Sınıf Ders Konuları

 1. Türkçe

  • Anlatma ve Anlatım Türleri
  • Yazma Becerileri
  • Sözcük Türleri ve Cümle Bilgisi
  • Yazılı Anlatım Kuralları
  • Okuma ve Anlama Becerileri
 2. Matematik

  • Sayılar ve İşlemler
  • Geometri
  • Kesirler
  • Oranlar ve Yüzdeler
  • Veri Analizi
 3. Fen Bilimleri

  • Canlılar ve Yaşam
  • Madde ve Değişim
  • Isı ve Sıcaklık
  • Basit Elektrik Devreleri
  • Dünya ve Evren
 4. Sosyal Bilgiler

  • Türkiye Coğrafyası
  • Osmanlı İmparatorluğu
  • Türk İslam Devletleri
  • İnsan Hakları ve Demokrasi
  • Ekonomi ve Tüketim
 5. İngilizce

  • Temel Dilbilgisi Kuralları
  • Kelime Bilgisi
  • Okuma ve Anlama Becerileri
  • Konuşma ve Yazma Pratikleri
 6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  • İslam Dini ve İbadetler
  • Kuran-ı Kerim ve Hadisler
  • Hz. Muhammed ve Sahabeler
  • Ahlaki Değerler

Bu konu başlıkları genel olarak 7. sınıf Türkiye müfredatında yer alan derslerin ana hatlarını yansıtmaktadır. Ancak güncel müfredat değişiklikleri ve özel ders programları bölgesel farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, doğrulama amacıyla yerel ilgili kaynakları (Milli Eğitim Bakanlığı veya okul müfredatları) kontrol etmeniz önemlidir.

6.Sınıf Ders Konuları

6.sınıf öğrencilerinin okudukları derslerin güncel müfredatları aşağıdaki gibidir:

6.sınıf matematik, 6.sınıf fen, 6.sınıf türkçe, 6.sınıf sosyal bilgiler

 1. Türkçe:
 • Okuma
 • Yazma
 • Dil Bilgisi
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Anlatım Biçimleri
 1. Matematik:
 • Sayı Sistemi
 • Temel Matematiksel İşlemler
 • Cebir
 • Geometri
 • Veri Analizi
 • Fonksiyonlar
 • Trigonometri
 1. Fen Bilimleri:
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Hücreler ve Özellikleri
 • İnsan Vücudu ve Sağlığı
 • Madde ve Özellikleri
 • Basit Makineler
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrik ve Manyetizma
 1. Sosyal Bilgiler:
 • Coğrafya: Dünya’nın Şekli, Harita Bilgisi, İklimler ve Bitki Örtüsü, Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • Tarih: Tarih Öncesi Dönemler, İlk Uygarlıklar, Türk-İslam Devletleri, Osmanlı Devleti
 • Vatandaşlık ve Demokrasi
 1. İngilizce:
 • Kelime Bilgisi
 • Dil Bilgisi
 • Okuma
 • Konuşma
 • Yazma
 • Dinleme
 1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:
 • İslam’ın Temel Kavramları ve İbadetleri
 • Peygamberimizin Hayatı ve Temel İslam İlkeleri
 • İslam ve Bilim
 • Dini Bayramlar
 • Ahlaki Değerler
 1. Görsel Sanatlar:
 • Temel Sanat Bilgisi
 • Resim ve Boyama Teknikleri
 • Görsel Algı ve İfade
 1. Beden Eğitimi ve Spor:
 • Beden Eğitimi
 • Spor Oyunları
 • Atletizm
 • Jimnastik

Bu konular, Türkiye’deki 6. sınıf öğrencilerinin okudukları bütün derslerin güncel müfredatını kapsar. Ancak müfredat zaman zaman güncellenebilir, bu nedenle öğrencilerin kendi okudukları müfredatı takip etmeleri önemlidir.

YKS Haftalık Ders Çalışma Programı

Yks Haftalık Ders Çalışma Programı Sayısal

YKS sınavına hazırlanan sayısal öğrenciler için bir ders çalışma programı aşağıdaki şekilde olabilir:

 1. Matematik:
 • Haftada en az 4 gün matematik çalışılmalıdır.
 • Her gün en az 2 saat matematik çalışılmalıdır.
 • Her gün tekrar yapılması gereken konular üzerinde en az 30 dakika çalışılmalıdır.
 • Her hafta en az 1 kez deneme sınavı çözülmelidir.
 1. Geometri:
 • Haftada en az 2 gün geometri çalışılmalıdır.
 • Her gün en az 1 saat geometri çalışılmalıdır.
 • Her gün tekrar yapılması gereken konular üzerinde en az 30 dakika çalışılmalıdır.
 • Her hafta en az 1 kez deneme sınavı çözülmelidir.
 1. Fizik:
 • Haftada en az 2 gün fizik çalışılmalıdır.
 • Her gün en az 1 saat fizik çalışılmalıdır.
 • Her gün tekrar yapılması gereken konular üzerinde en az 30 dakika çalışılmalıdır.
 • Her hafta en az 1 kez deneme sınavı çözülmelidir.
 1. Kimya:
 • Haftada en az 2 gün kimya çalışılmalıdır.
 • Her gün en az 1 saat kimya çalışılmalıdır.
 • Her gün tekrar yapılması gereken konular üzerinde en az 30 dakika çalışılmalıdır.
 • Her hafta en az 1 kez deneme sınavı çözülmelidir.
 1. Biyoloji:
 • Haftada en az 2 gün biyoloji çalışılmalıdır.
 • Her gün en az 1 saat biyoloji çalışılmalıdır.
 • Her gün tekrar yapılması gereken konular üzerinde en az 30 dakika çalışılmalıdır.
 • Her hafta en az 1 kez deneme sınavı çözülmelidir.

Ders çalışma programınızda haftalık ders sayısı, çalışma süresi ve deneme sınavı sayısı sizin zamanınıza ve çalışma kapasitenize göre değişebilir. Unutmayın, düzenli ve disiplinli bir çalışma programı, başarıya giden yolda en önemli adımlardan biridir. Ayrıca, çalışma programınıza ara vermeden uymaya çalışın ve kendinize hedefler belirleyin. Başarılar dilerim!

Sözcük Türleri-Tamlamalar

Tamlama, birden fazla kelimenin bir araya gelerek anlamca bir bütün oluşturduğu yapılardır. Türkçede tamlama yapısı sıklıkla kullanılan bir dilbilgisi konusudur. TYT sınavında tamlama soruları da sıklıkla yer almaktadır. İşte tamlama konusu hakkında genel bilgiler ve örnekler:

 1. Ad + Ad Tamlaması Bu tamlamada, iki ad sözcüğü bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Çiçek bahçesi
 • Okul müdürü
 • Ayak bileği
 1. Sıfat + Ad Tamlaması Bu tamlamada, bir sıfat ve bir ad bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Küçük çocuk
 • Siyah kedi
 • Uzun yol
 1. Ad + Fiil Tamlaması Bu tamlamada, bir ad ve bir fiil bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Yemek pişirmek
 • Ödev yapmak
 • Film izlemek
 1. Sıfat + Fiil Tamlaması Bu tamlamada, bir sıfat ve bir fiil bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Hızlı koşmak
 • Yavaş yürümek
 • Güzel şarkı söylemek
 1. Ad + Edat Tamlaması Bu tamlamada, bir ad ve bir edat bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Şehir merkezi
 • Deniz kenarı
 • Köy meydanı
 1. Sıfat + Edat Tamlaması Bu tamlamada, bir sıfat ve bir edat bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Yakın çevre
 • Uzak ülke
 • Yüksek bina
 1. Ad + Zarf Tamlaması Bu tamlamada, bir ad ve bir zarf bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Karanlık odalar
 • Açık renkler
 • Soğuk havalarda
 1. Sıfat + Zarf Tamlaması Bu tamlamada, bir sıfat ve bir zarf bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Sıcak yaz günleri
 • Yumuşak yastıklar
 • Parlak ışıklar
 1. Zarf + Fiil Tamlaması Bu tamlamada, bir zarf ve bir fiil bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Hızlı koşmak
 • Yavaş yürümek
 • Çabuk düşünmek
 1. Ad + Ad + Ad Tamlaması Bu tamlamada, üç ad sözcüğü bir araya gelerek tek bir anlam taşır.

Örnekler:

 • Sebze meyve reyonu
 • Buz gibi soğuk su

Sözcük Türleri-Zamir

Zamirler, önceden bahsedilen bir ismi veya isim grubunu yerine getiren kelimelerdir. Bu nedenle, zamirlerin doğru kullanımı, anlatımın anlaşılırlığı açısından son derece önemlidir.

Zamirler, kişi, şey veya nesne hakkında konuşurken kullanılabilirler. Kişi zamirleri, bir kişiyi ya da birkaç kişiyi belirtmek için kullanılırken, şey ve nesne zamirleri ise bir nesneyi ya da birkaç nesneyi belirtmek için kullanılır. Ayrıca, zaman ve yer zamirleri de bulunmaktadır.

Kişi zamirleri şu şekildedir:

 • Ben: Konuşan kişiyi belirtir.
 • Sen: Konuşulan kişiyi belirtir.
 • O: Erkek kişiyi ya da erkek hayvanı belirtir.
 • O: Kadın kişiyi ya da kadın hayvanı belirtir.
 • Biz: Konuşan kişinin bir grup insanla birlikte olduğunu belirtir.
 • Siz: Konuşulan kişinin bir grup insanla birlikte olduğunu belirtir.
 • Onlar: Bir grup insanı ya da hayvanı belirtir.

Örnekler:

 • Ben kitabı okudum.
 • Sen yarın sınavın var.
 • O arabayı sattı.
 • Biz sinemaya gideceğiz.
 • Siz akşam yemeği nerede yiyeceksiniz?
 • Onlar köpekleriyle parkta geziniyorlar.

Şey ve nesne zamirleri ise şunlardır:

 • Bu: Yakın zamanda bahsedilen bir nesneyi belirtir.
 • Şu: Uzak zamanda bahsedilen bir nesneyi belirtir.
 • O: Erkek nesneyi belirtir.
 • O: Kadın nesneyi belirtir.
 • Bunlar: Birden fazla nesneyi belirtir.

Örnekler:

 • Bu kalem senin mi?
 • Şu kitapta ilginç bir öykü var.
 • O telefon çok pahalı.
 • O çanta yeni mi?
 • Bunlar benim ayakkabılarım.

Zaman ve yer zamirleri şunlardır:

 • Şimdi: Bu anda belirli bir zamanı belirtir.
 • Şurada: Yakın zamanda belirli bir yeri belirtir.
 • Orada: Uzak zamanda belirli bir yeri belirtir.
 • Şimdilik: Geçici bir süre için belirli bir zamanı belirtir.
 • Şurası: Yakın zamanda belirli bir nesneyi belirtir.
 • Orası: Uzak zamanda belirli bir nesneyi belirtir.

Örnekler:

 • Şimdi sınav yapıyoruz.
 • Şurada park var, oraya gidelim.
 • Orada büyük bir kule var.
 • Şimdilik burada kalacağım.
 • Şurası çok güzel bir restoran.
 • Orası birkaç yıl önce tamir edildi.

Sözcük Türleri-Zarflar

Merhaba! Türkçe dilbilgisi dersinde, zarflar önemli bir konudur. Zarflar, fiilleri, sıfatları, diğer zarfları veya cümleleri niteleyen sözcüklerdir. Aşağıda, zarfların çeşitleri ve kullanımları hakkında genel bir konu anlatımı bulabilirsiniz:

 1. Zaman Zarfları: Bir eylebin ne zaman gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: dün, bugün, yarın, sonra, şimdi, hemen, geçen hafta gibi.
 2. Yer Zarfları: Bir eylebin nerede gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: burada, orada, evde, sokakta, okulda, işte, parkta gibi.
 3. Yön Zarfları: Bir eylebin hangi yöne doğru gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: yukarı, aşağı, sağa, sola, öne, arkaya gibi.
 4. Miktar Zarfları: Bir eylebin miktarını belirtmek için kullanılır. Örnek: çok, az, biraz, tamamen, yeterince, neredeyse gibi.
 5. Şekil Zarfları: Bir eylebin nasıl gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: hızlıca, yavaşça, sessizce, güzelce, doğruca gibi.
 6. Neden Zarfları: Bir eylebin neden gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: niçin, çünkü, dolayı, yüzünden gibi.
 7. Sıklık Zarfları: Bir eylebin ne sıklıkta gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Örnek: her zaman, bazen, nadiren, hiç, genellikle, sık sık gibi.

Zarfların kullanımı cümle içinde önemlidir. Bir zarf, hangi sözcüğü ya da kelime grubunu nitelediği açık bir şekilde belirtilmelidir. Örneğin, “hızlı koş” ile “hızlıca koş” arasındaki fark, “hızlıca” zarfının fiili nitelemesi ve “hızlı” sıfatının nitelemesi olduğudur.

Zarfların zaman, yer, miktar, şekil, neden, sıklık veya yönle ilgili olarak cümle içinde kullanımları, sözcüklerin doğru şekilde nitelemesini sağlayarak cümlede anlamı belirleyen önemli unsurlardır.

TYT sınavında zaman zaman zarflarla ilgili sorular çıkabilir. Aşağıda, geçmiş TYT sınavlarından bazı örnek sorular ve cevapları verilmiştir:

Soru 1:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarf, cümleyi sıfatı niteleyen kelimeye değil de fiili niteleyen kelimeye yönelik olarak kullanılmıştır?

A) Yavaş yavaş yürüyen yaşlı adamı geçtik. B) Sessizce uzaklaştı. C) Sağa dönünce çiçekçiyi göreceksin. D) Yakın zamanda yeni bir işe başlayacak. E) Arabayı dikkatli kullanmalısın.

Cevap: B) Sessizce uzaklaştı.

Soru 2:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarf, cümleyi nitelediği kelimeye değil de, kendisinden sonra gelecek olan kelimeye yönelik olarak kullanılmıştır?

A) Çok geçmeden yanına geldi. B) Hemen odaya girdi. C) Daha dün alışveriş yapmıştık. D) Yorulmadan çalışmaya devam ediyor. E) Genellikle ılıman bir iklimi vardır.

Cevap: D) Yorulmadan çalışmaya devam ediyor.

Soru 3:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarf, fiilin yerini almıştır?

A) Çok düşündükten sonra karar verdi. B) Kitabı dikkatle okudu. C) Yavaşça yürüdü. D) Hiç konuşmadı. E) Uzun süre bekledikten sonra geldi.

Cevap: D) Hiç konuşmadı.

Soru 4:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarf, fiili nitelememiştir?

A) Bu sabah erken kalktı. B) Güzelce yemek yedik. C) Sonra ne yaptın? D) Aşağı doğru koştu. E) Yavaşça açılan çiçekleri izledi.

Cevap: C) Sonra ne yaptın?

Soru 5:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

A) Her zaman doğru söyle. B) Bugün çok yorgunum. C) Pazartesi sabahı erken kalkacağım. D) Evde yalnız başına kalınca ürperdi. E) Yarın ne yapacağını bilemiyor.

Cevap: D) Evde yalnız başına kalınca ürperdi.

Sözcük Türleri-Edat

Edatlar, bir kelimenin başka bir kelimeyle ilişkisini belirten ve cümle içinde yer değiştirilemeyen sözcüklerdir. Edatlar genellikle bir isim ya da zamana bağlı olarak kullanılır ve cümlede bir yerin, bir durumun ya da bir hareketin belirtilmesinde kullanılırlar.

Türkçede çok sayıda edat vardır ve her bir edat farklı bir anlam ifade eder. İşte en sık kullanılan edat türleri ve kullanımları:

 1. Yer Edatları: Yer edatları, bir yerin konumunu belirtir. En yaygın kullanılan yer edatları şunlardır: “içinde”, “üzerinde”, “altında”, “yanında”, “önünde”, “arkasında”, “yakınında”, “uzakta”, “karşısında”.

Örnek: Kitaplar masanın üzerinde.

 1. Zaman Edatları: Zaman edatları, bir olayın veya durumun zamanını belirtir. En yaygın kullanılan zaman edatları şunlardır: “şimdi”, “yarın”, “dün”, “bugün”, “gece”, “sabah”, “akşam”, “aynı anda”, “sonra”, “önce”.

Örnek: Sinemaya yarın gideceğim.

 1. Yön Edatları: Yön edatları, bir hareketin yönünü belirtir. En yaygın kullanılan yön edatları şunlardır: “doğru”, “sol”, “sağ”, “ileri”, “geri”, “aşağı”, “yukarı”.

Örnek: Arabayı sağa çevirin.

 1. Miktar Edatları: Miktar edatları, bir miktarı belirtir. En yaygın kullanılan miktar edatları şunlardır: “biraz”, “çok”, “az”, “birkaç”, “bütün”, “tamamıyla”.

Örnek: Bu yemeği biraz tuzlu buldum.

 1. Sebep-Sonuç Edatları: Sebep-sonuç edatları, bir sebebin veya sonucun belirtir. En yaygın kullanılan sebep-sonuç edatları şunlardır: “çünkü”, “o yüzden”, “bu nedenle”, “sonuç olarak”.

Örnek: Bugün işe gitmedim çünkü hasta oldum.

 1. Bağlaçlarla Kullanılan Edatlar: Bağlaçlarla kullanılan edatlar, bağlaçların ardından gelen edatlardır ve iki kelime arasındaki ilişkiyi belirtir. En yaygın kullanılan bağlaçlarla kullanılan edatlar şunlardır: “hem… hem de”, “ne… ne de”, “ya… ya da”, “ister… ister”.

Örnek: Hem çalışıp hem de okuyorum.

 1. Olumsuzluk Edatları: Olumsuzluk edatları, bir cümleyi ol