9.Sınıf

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9. sınıf lise müfredatında genellikle aşağıdaki dersler bulunur:

 1. Türkçe
 2. Matematik
 3. Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 4. Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük)
 5. İngilizce
 6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da İslam Kültürü ve Ahlak Bilgisi (tercihe bağlı olarak)
 7. Felsefe (tercihe bağlı olarak)
 8. Beden Eğitimi ve Spor
 9. Görsel Sanatlar (tercihe bağlı olarak)
 10. Müzik (tercihe bağlı olarak)
 11. Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi)

Bu dersler, Türkiye’deki lise eğitiminin temel bileşenlerini oluşturur. Ancak müfredat zaman içinde değişebilir ve bazı okullarda seçmeli dersler de sunulabilir. Güncel müfredat bilgilerini Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesinden veya yerel bir okuldan alabilirsiniz.

10.Sınıf