7.Sınıf Matematik Konuları

7.Sınıf Matematik Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Güncel müfredatı, 7.Sınıf Matematik Konuları

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Güncel Konuları

1.Ünite: Tam Sayılarla İşlemler

1.Bölüm: Tam Sayılarla İşlemler

 • Tam Sayılar
 • Tam Sayılarla Toplama İşlemi
 • Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi
 • Tam Sayılarla Çarpma İşlemi
 • Tam Sayılarla Bölme İşlemi
 • Tam Sayıların Kuvveti
 • Tam Sayı Problemleri

2.Ünite: Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler

1.Bölüm: Rasyonel Sayılar

 • Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimleri
 • Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayıya Çevirme
 • Rasyonel Sayılarda Sıralama

2.Bölüm Rasyonel Sayılarla İşlemler

 • Rasyonel Sayılarla Toplama-Çıkarma İşlemleri
 • Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi
 • Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi

3.Ünite: Cebirsel İfadelerden Eşitlik ve Denklemlere

1.Bölüm: Cebirsel İfadeler

 • Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
 • Bir Doğal Sayıyı Cebirsel İfade ile Çarpma
 • Örüntüler ve İlişkiler

2.Bölüm: Eşitlik ve Denklem

 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • Eşitliğin Korunumu
 • Denklem Çözme
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Problemleri

4.Ünite: Oran Orantıdan Yüzdelere

1.Bölüm: Oran ve Orantı

 • Oran
 • Orantı
 • Doğru Orantı
 • Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti
 • Ters Orantı
 • Doğru ve Ters Orantı Problemleri

2.Bölüm: Yüzdeler

 • Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini Bulma
 • Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
 • Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Arttırma ve Azaltma, Yüzde Problemleri

5.Ünite Doğrular ve Açılardan ,Çokgenler , Çember ve Daireye

1.Bölüm: Doğrular ve Açılar

 • Açıortay
 • Aynı Düzlemde Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları
 • Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar

2.Bölüm: Çokgenler

 • Çokgenlerin İç ve Dış Açıları
 • Düzgün Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Eşkenar Dörtgenin Alanı
 • Yamuğun Alanı
 • Dörtgenlerin Alanları ile İlgili Problemler
 • Çevre Alan İlişkisi

3.Bölüm: Çember ve Daire

 • Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar
 • Çemberin Çevre Uzunluğu
 • Çember Parçasının Uzunluğu
 • Dairenin Alanı
 • Daire Diliminin Alanı

6.Ünite: Veri Analizinden Cisimlerin Farklı Yönden Görünümlerine

1.Bölüm Veri Analizi

 • Çizgi Grafiği
 • Yanlış Yorumlamalara Neden Olabilecek Çizgi Grafikleri
 • Ortalama, Ortanca, Tepe Değer
 • Daire Grafiği
 • Verilere Uygun Grafik Belirleme

2.Bölüm: Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

 • Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıları Oluşturma

8.Sınıf Matematik Konuları