6.Sınıf Matematik Konuları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB pdf görüntle

1.Ünite- 6.Sınıf Matematik Konuları

1.Bölüm Doğal Sayılarla İşlemler

 • Üslü İfadeler
 • İşlem Önceliği
 • Dağılma Özelliği ve Ortak Çarpan Özelliği
 • Doğal Sayı Problemleri

2.Bölüm Çarpanlar ve Katlar

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Bölünebilme Kuralları
 • Asal Sayılar
 • İki Doğal Sayının Ortal Bölenleri ve Ortak Katları

3.Bölüm Kümeler

 • Kümeler

2.Ünite-6.Sınıf Matematik Konuları

1.Bölüm Tam Sayılar

 • Tam Sayılar
 • Mutlak Değer ve Tam Sayılarda Sıralama

2.Bölüm Kesirlerle İşlemler

 • Kesirlerde Sıralama
 • Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
 • Kesirlerle Çarpma İşlemi
 • Kesirlerle Bölme İşlemi
 • Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
 • Kesirlerle Problemler

3.Ünite- 6.Sınıf Matematik Konuları

1.Bölüm Ondalık Gösterim

 • Bölme İşlemi, Kesirler ve Çözümleme
 • Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarda Yuvarlama
 • Ondalık Gösterimi verilen Sayılarda Çarpma İşlemi
 • Ondalık Gösterimi verilen Sayılarda Bölme İşlemi
 • Ondalık Gösterimle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
 • Ondalık Gösterimi Verilen Sayılarda Problem Çözme

2.Bölüm Oran

 • Oran
 • Birimli ve Birimsiz Oran

4.Ünite-6.Sınıf Matematik Konuları

1.Bölüm Cebirsel İfadeler

 • Cebirsel İfadeler
 • Cebirsel İfadeleri Modelleme

2.Bölüm Veri Toplama ve Değerlendirme

 • Araştırma Sorusu Oluşturma , Veri Toplama ve Değerlendirme

3.Bölüm Veri Analizi

 • Aritmetik Ortalama ve Açıklık
 • İki Veri Grubuna Ait Verileri Karşılaştırma

5.Ünite

1.Bölüm Açılar

 • Açılar
 • Komşu Tümler, Bütünler ve Ters Açılar

2.Bölüm Alan Ölçme

 • Paralelkenarın Yüksekliği ve Alanı
 • Üçgende Yükseklik ve Alan
 • Alan Ölçme Birimleri
 • Arazi Ölçme birimleri
 • Alan Problemleri

6.Ünite

1.Bölüm Çember

 • Çemberin çizimi ve elemanları
 • Çevre uzunluğunun çapa oranı

2.Bölüm Geometrik Cisimler

 • Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi
 • Hacim Ölçme Birimleri
 • Hacim Ölçme Problemleri
 • Hacim Tahmin Etme

3.Bölüm Sıvı Ölçme

 • Sıvı Ölçü Birimleri
 • Sıvı ölçme problemleri

6.Sınıf Matematik Konuları
6.Sınıf Matematik Konuları

7.Sınıf Matematik Konuları

Yorum yapın