6.Sınıf Ders Konuları

6.sınıf öğrencilerinin okudukları derslerin güncel müfredatları aşağıdaki gibidir:

6.sınıf matematik, 6.sınıf fen, 6.sınıf türkçe, 6.sınıf sosyal bilgiler

 1. Türkçe:
 • Okuma
 • Yazma
 • Dil Bilgisi
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Anlatım Biçimleri
 1. Matematik:
 • Sayı Sistemi
 • Temel Matematiksel İşlemler
 • Cebir
 • Geometri
 • Veri Analizi
 • Fonksiyonlar
 • Trigonometri
 1. Fen Bilimleri:
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Hücreler ve Özellikleri
 • İnsan Vücudu ve Sağlığı
 • Madde ve Özellikleri
 • Basit Makineler
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrik ve Manyetizma
 1. Sosyal Bilgiler:
 • Coğrafya: Dünya’nın Şekli, Harita Bilgisi, İklimler ve Bitki Örtüsü, Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • Tarih: Tarih Öncesi Dönemler, İlk Uygarlıklar, Türk-İslam Devletleri, Osmanlı Devleti
 • Vatandaşlık ve Demokrasi
 1. İngilizce:
 • Kelime Bilgisi
 • Dil Bilgisi
 • Okuma
 • Konuşma
 • Yazma
 • Dinleme
 1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:
 • İslam’ın Temel Kavramları ve İbadetleri
 • Peygamberimizin Hayatı ve Temel İslam İlkeleri
 • İslam ve Bilim
 • Dini Bayramlar
 • Ahlaki Değerler
 1. Görsel Sanatlar:
 • Temel Sanat Bilgisi
 • Resim ve Boyama Teknikleri
 • Görsel Algı ve İfade
 1. Beden Eğitimi ve Spor:
 • Beden Eğitimi
 • Spor Oyunları
 • Atletizm
 • Jimnastik

Bu konular, Türkiye’deki 6. sınıf öğrencilerinin okudukları bütün derslerin güncel müfredatını kapsar. Ancak müfredat zaman zaman güncellenebilir, bu nedenle öğrencilerin kendi okudukları müfredatı takip etmeleri önemlidir.

Yorum yapın