Yazım Kuralları

5.Sınıf Yazım Kuralları

Yazım Kuralları ve Örnekler:

Yazım kuralları, dilin düzgün ve anlaşılır bir şekilde yazılmasını sağlar. Türkçe yazım kuralları çeşitli alanlarda kullanılır ve doğru yazım, iletişimimizin anlaşılır ve etkili olmasını sağlar. İşte 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmesi gereken bazı temel yazım kuralları ve bu kurallara uygun örnekler:

1. Büyük Harf Kullanımı:

 • Cümlelerin başında büyük harf kullanılır. Örnek: Ankara’ya gitmek istiyorum.
 • İsimler, soyadları, şehir ve ülke adları büyük harfle başlar. Örnek: Mehmet, İstanbul, Türkiye.

2. Noktalama İşaretleri:

 • Cümleler nokta ile biter. Örnek: Bugün hava çok güzel.
 • Soru cümleleri soru işareti ile biter. Örnek: Ne zaman geleceksin?
 • Ünlem cümleleri ünlem işareti ile biter. Örnek: Çok heyecanlıyım!
 • Virgül, cümlenin içinde ayrılmış öğeleri ayırmak için kullanılır. Örnek: Kitap, defter, kalem alacağım.

3. Sessiz Harf Düşmesi ve Ek Getirme:

 • Sessiz harf düşmesi, kelimenin sonundaki sessiz harfin ek alırken düşmesi anlamına gelir. Örnek: Araba (araba-yı).
 • Ek getirme, kelimenin sonuna ek getirilerek yeni bir kelime oluşturulmasını ifade eder. Örnek: Kapı (kapı-da).

4. Ünlü Daralması ve Genişlemesi:

 • Ünlü daralması, ünlü harf “i” veya “ü” ile biten bir kelimenin sonuna “-ki” eki getirilerek oluşur. Örnek: Geliyorum (gel-iyorum).
 • Ünlü genişlemesi, ünlü harf “e” ile biten bir kelimenin sonuna “-de” eki getirilerek oluşur. Örnek: Geldim (gel-dim).

5. Büyük Ünlü Uyumu ve Küçük Ünlü Uyumu:

 • Büyük ünlü uyumu, kelimenin başındaki ünlü harfin “a, e, ı, i, o, ö, u, ü” ünlülerinden biriyle başladığı durumları kapsar. Örnek: Evde, içimde.
 • Küçük ünlü uyumu, kelimenin başındaki ünlü harfin “o, ö, u, ü” ünlülerinden biriyle başladığı durumları kapsar. Örnek: Kışta, suda.

Yazım kuralları, doğru ve anlaşılır bir dil kullanmanın temelini oluşturur. Bu kuralları öğrenmek, öğrencilere yazılı ifadelerini geliştirmelerine ve iletişimlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.

Yorum yapın