5.Sınıf Ders Konuları

5.sınıf müfredatı aşağıdaki konuları içermektedir:

Türkçe:

 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözcük Türleri
 • Cümle Türleri
 • Anlam Bilgisi
 • Paragraf ve Metin Çalışmaları
 • Okuduğunu Anlama ve Yorumlama

Matematik:

 • Sayılar
 • Basit İşlemler
 • Bölme İşlemi
 • Kesirler
 • Ondalık Kesirler
 • Geometri
 • Veri Analizi
 • Oran ve Orantı
 • Cebirsel İfadeler
 • Denklemler

Sosyal Bilgiler:

 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Ülkemizin Coğrafi Konumu ve Özellikleri
 • Dünya ve Türkiye Tarihi
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve İlkeleri
 • Osmanlı Devleti ve İslam Medeniyeti
 • Toplumsal ve Kültürel Değerlerimiz

Fen Bilimleri:

 • Madde ve Değişim
 • Isı ve Sıcaklık
 • Basınç
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Canlıların Özellikleri
 • Bitkilerin ve Hayvanların Özellikleri
 • Ekosistem ve İklim

İngilizce:

 • Temel Kelimeler ve İfadeler
 • Kendini Tanıtma
 • Günlük Yaşamda Kullanılan İfadeler
 • Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma Pratikleri
 • Temel Dilbilgisi Kuralları ve Yapıları

Beden Eğitimi:

 • Temel Spor Kuralları ve Teknikleri
 • Koordinasyon ve Esneklik Egzersizleri
 • Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
 • Beden Eğitimi Oyunları ve Aktiviteleri

Görsel Sanatlar:

 • Temel Resim Teknikleri
 • Temel El Sanatları
 • Temel Müzik Bilgisi
 • Kültürel Etkinlikler ve Sergiler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:

 • İslam Dininin Temel İnanç Esasları
 • Namaz, Oruç, Hac ve Zekat
 • Peygamberler Tarihi
 • İslam Ahlakı ve İnsan İlişkileri
 • Dini Bayramlar ve Önemi.

5.Sınıf Ders Konuları yukarıda verilmiştir konu listesi günceldir.