5.Sınıf Ders Konuları

5.sınıf müfredatı aşağıdaki konuları içermektedir:

Türkçe:

  • Ses Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Anlatım Bozuklukları
  • Sözcük Türleri
  • Cümle Türleri
  • Anlam Bilgisi
  • Paragraf ve Metin Çalışmaları
  • Okuduğunu Anlama ve Yorumlama

Matematik:

  • Sayılar
  • Basit İşlemler
  • Bölme İşlemi
  • Kesirler
  • Ondalık Kesirler
  • Geometri
  • Veri Analizi
  • Oran ve Orantı
  • Cebirsel İfadeler
  • Denklemler

Sosyal Bilgiler:

  • İnsan Hakları ve Demokrasi
  • Ülkemizin Coğrafi Konumu ve Özellikleri
  • Dünya ve Türkiye Tarihi
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve İlkeleri
  • Osmanlı Devleti ve İslam Medeniyeti
  • Toplumsal ve Kültürel Değerlerimiz

Fen Bilimleri:

  • Madde ve Değişim
  • Isı ve Sıcaklık
  • Basınç
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Canlıların Özellikleri
  • Bitkilerin ve Hayvanların Özellikleri
  • Ekosistem ve İklim

İngilizce:

  • Temel Kelimeler ve İfadeler
  • Kendini Tanıtma
  • Günlük Yaşamda Kullanılan İfadeler
  • Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma Pratikleri
  • Temel Dilbilgisi Kuralları ve Yapıları

Beden Eğitimi:

  • Temel Spor Kuralları ve Teknikleri
  • Koordinasyon ve Esneklik Egzersizleri
  • Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
  • Beden Eğitimi Oyunları ve Aktiviteleri

Görsel Sanatlar:

  • Temel Resim Teknikleri
  • Temel El Sanatları
  • Temel Müzik Bilgisi
  • Kültürel Etkinlikler ve Sergiler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:

  • İslam Dininin Temel İnanç Esasları
  • Namaz, Oruç, Hac ve Zekat
  • Peygamberler Tarihi
  • İslam Ahlakı ve İnsan İlişkileri
  • Dini Bayramlar ve Önemi.

5.Sınıf Ders Konuları yukarıda verilmiştir konu listesi günceldir.