12.Sınıf Matematik Konuları

12.Sınıf Matematik Konuları 2021-2022

AYT Matematik sınavında en çok soru sorulan kısım 12.sınıfın matematik konularıdır. 12.sınıfta gördüğünüz türev-integral,trigonometrik denklemler konularından en az 7-8 soru çıkar.AYT matematiğin temelini aşağıda listelenen konular oluşturur.

1. Ünite

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritma Fonksiyonu
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. Ünite

 • Gerçek Sayı Dizileri

3. Ünite

 • Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 • Trigonometrik Denklemler

4. Ünite

 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12.Sınıf 2.Dönem Matematik Konuları 2021-2022

5. Ünite

 • Limit ve Süreklilik
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları

6. Ünite

 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. Ünite

 • Çemberin Analitik İncelenmesi

Üstel Fonksiyon

Üstel Fonksiyon:
a ∈ R+ – {1} olmak üzere f: R → R+ ; f(x) = ax fonksiyonuna, tabanı “aˮ olan üstel fonksiyon denir. x bağımsız değişkendir. Üstel fonksiyonlar
bütün reel sayılar için tanımlıdır. Fakat görüntü kümeleri pozitif reel sayılardır.
f(x) = ax fonksiyonu a < 0 için tanımsızdır.

Bilgi:
Üstel fonksiyonlar; nüfus artışı, yatırım büyümesi, bakteri
popülasyonu, fosil yaşı, deprem şiddeti vb. hesaplamalarında
kullanılır.

Örneğin:
f(x) = 2x üstel fonksiyonunu ele alalım. Bu fonksiyonun tabanı
2 dir. f(x) = 2x fonksiyonunun değerlerinin ne kadar hızlı arttığına
dikkat edelim.

 • f(1) = 21 = 2
 • f(2) = 22 = 4
 • f(3) = 23 = 8
 • ………………………
 • f(10) = 210 = 1024
 • ……………………..
 • f(20) = 220 = 1048576
 • Bu fonksiyonu, g(x) = x2 fonksiyonu ile karşılaştıralım.
 • g(x) = x2 ⇒ g(20) = 202 = 400 olur. Bu sayının f(20) değerine göre çok daha küçük olduğunu görmekteyiz. Bu da şunu gösterir: Bir değişken üs olduğunda, üsteki küçük bir değişiklik fonksiyonun değerinde belirgin bir farklılığa neden olmaktadır

11.Sınıf Matematik Konuları